توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۹
گزارش تصویری تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
Share/Save/Bookmark
تمرینات تیم ملی در ترکیه ادامه دارد و امروز ملی پوشان در نوبت صبح به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی در نوبت صبح
کد مطلب : 236531