توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۹
غریب مدینه/ به بهانه شهادت امام حسن مجتبی (ع)
معاویه پس ازقدرت گرفتن خود؛ برجام را با غرور و تکبر پاره کرد و اعلام نمود: تمام شروطی را که باحسن بن علی (ع) امضاء نموده ام، اکنون زیر پای من است و هیچ ارزشی ندارد. و لذا بر اثر خیانت خواص بی بصیرت جامعه؛ موفق شد فرصت آتش زدن برجام را برای همیشه از امام مجتبی(ع) سلب نماید.
غریب مدینه/ به بهانه شهادت امام حسن مجتبی (ع)
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز فردای پس ازشهادت امیر المومنین(ع) امام حسن مردم را در نخیله جمع کرده و ضمن بیان فضائل پدرخویش خطبه قراء سیاسی وروشنگرانه ای را برای مردم ایراد فرمودند.

از آنجائیکه مردم درتالمات روحی وروانی شهادت حضرت علی(ع) بودند؛ پس از استماع سخنان امام حسن(ع) بیعت جانانه ای با ایشان بستند که نتیجه آن: تشکیل یک لشگر باعظمت و با فرماندهان لایقی برای مبارزه با معاویه سازماندهی گردید. 

ازسوئی دیگر جاسوسان و نفوذیها؛ تصمیمات این همایش وبیعت تاریخی را به اطلاع معاویه رساندند و لذا اوموفق شددرفرصت کوتاهی با ترفندهای تهدید؛ تحریک؛ تخریب؛ تطمیع و نفوذ؛ سازمان این لشگر را بهم ریخته و امام مظلوم را در محاصره تنهائی وغربت قرار دهد. 

در نتیجه امام مجتبی(ع) علیرغم موضع قدرت وموقعیت مناسب سیاسی و نظامی وروحی و روانی جامعه؛ مجبور شد برای مصلحت بقاء اسلام به صلح با معاویه که در ادبیات سیاسی امروز به مذاکره و برنامه جامع مشترک (برجام)  تعبیر می شود تن دهند.

خلاصه مفاد قرار داد: 

ماده ۱-حسن بن علی حکومت وزمامداری مسلمین را به معاویه واگذار می کند مشروط بر اینکه معاویه طبق دستور قران کریم و سیره وسنت پیامبر(ص) عمل نماید.

ماده ۲- معاویه حق ندارد برای بعد از خود جانشین انتخاب کند و بعد از او خلافت مختص به امام مجتبی(ع) خواهد بود و در فقدان ایشان امام حسین زمام امور را در دست خواهند گرفت.

ماده۳- معاویه و ماموران او حق ندارند در هیچ زمان ومکانی به حضرت علی(ع) دشنام داده وبی احترامی کنند.

ماده۴- معاویه حق نداردبه شیعیان امیرالمومنین (ع) تعرض کرده و به بهانه های  گذشته و محبت اهل بیت(س) آنها را مجازات نماید و موظف به رعایت حقوق مالی از جمله؛ عطاء رزق(یارانه امروز)، اجتماعی، او تامین جانی در سراسر شامات می باشد. 

نتیجه: معاویه پس ازقدرت گرفتن خود؛ برجام را با غرور و تکبر پاره کرد و اعلام نمود: تمام شروطی را که باحسن بن علی (ع) امضاء نموده ام، اکنون زیر پای من است و هیچ ارزشی ندارد. و لذا بر اثر خیانت خواص بی بصیرت جامعه؛ موفق شد فرصت آتش زدن برجام را برای همیشه از امام مجتبی(ع) سلب نماید.

و بلاخره در  تاریخ ۲۸ صفر سال ۵۱ قمری موفق شد با نفوذ و فریب و تطمیع همسر ایشان؛ حضرت را ناجوانمردانه بشهادت برساند.

شنبه ۲۷ صفر- ۴آبان ۹۸- فرهادنیا
کد مطلب : 271235