توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۷
جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد
حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد،۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می کند.
جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصرامروز، بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

 
حداقل حقوق مصوب سال 97: حدود 1میلیون و 111 هزار و 269 تومان

 
حداقل عیدی مصوب سال 97:حدود 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان

 
 حداکثر عیدی مصوب سال 97: حدود 3میلیون و 333 هزار و 807 تومان

 
اما در میان جامعه 14میلیونی کارگری بعضی از کارگران هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند.

 
جزئیات عیدی کارگران به شرح زیراست.

 
یک ماه کارکر185 هزار و 211 تومان

 
دوماه کارکرد370هزار و 423 تومان

 
سه ماه کارکرد555 هزار و 634 تومان

 
 4ماه کارکرد740هزارو 846 تومان

 
5ماه کارکرد926هزار و 57 تومان

 
6ماه کارکرد1میلیون و 111 هزار و 269 تومان

 
 7ماه کارکرد 1میلیون و 294 هزار و 680 تومان

 
8ماه  کارکرد1میلیون و 481 تومان و 692 تومان

 
9ماه کارکرد 1میلیون و 666 هزار و 903 تومان

 
10 ماه کارکرد1میلیون و 852 هزار و 115 تومان

 
11 ماه کارکرد 2میلیون و 037 هزار و 326 تومان

 
12ماه کارکرد 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان
مرجع : تسنیم
کد مطلب : 251346