توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۶
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به موقع و متناسب باشد
رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجریان و ناظران انتخابات، تاکید کرد: جرایم و تخلفات انتخاباتی باید در زمان وقوع آن، مورد رسیدگی قرار گیرد نه بعد از انتخابات.
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به موقع و متناسب باشد