توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۱
سلمونی!
گفتم: یارو عکس خودش را توی آیینه دید و با تعجب گفت؛ قیافه این یارو خیلی برایم آشناست! نمی‌دونم کجا دیدمش، بعد از چند دقیقه گفت؛ آهان فهمیدم، هفته قبل که رفته بودم سلمونی روبروم نشسته بود!
Share/Save/Bookmark