توصيه به ديگران
۰
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۷
با همت دولت اصلاح طلب تدبیر، مرغ از سفره ایرانی پَر!
این روزها نوبت به مرغ رسیده که آرام آرام پایش را از سفره خانوارها بیرون کشد و همه با هم بگویند مرغ، پَر.
Share/Save/Bookmark