توصيه به ديگران
۰
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۸
نقدینگی ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان شد
حجم نقدینگی در مرداد ماه سال ۹۸ با ۲۶.۱ درصد افزایش به عدد ۲۰۷۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
Share/Save/Bookmark