توصيه به ديگران
۰
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
انتخاب ایران به عنوان معاون رئیس کنفرانس گروه آسیا یونیدو
سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل از ورود ادبیات مخالفت با تحریم ها و اقدامات زورمدارانه یکجانبه به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» خبر داد.
Share/Save/Bookmark