سایت تحلیلی خبری عصر امروز 25 آبان 1402 ساعت 18:24 http://asremrooz.ir/vdcdff0ssyt0sk6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی به انتخابات دماوند وفیروزکوه -------------------------------------------------- یک تذکر مهم: متاسفانه چندین سال است که برخی از نامزدها و برخی از نمایندگان این منطقه آلوده به خریدوفروش رای می باشند و بخش قابل توجهی از آراء آنها از طریق این بدعت کثیف و حرام بدست می آید. متن : سرویس سیاسی عصر امروز؛ یک مرور کوتاه و یک پیشنهاددر خصوص انتخابات دماوند وفیروزکوه ۱- نماینده دوراول آقای الویری چپ سنتی و دور دوم آقای صفری راست سنتی ۲- دورسوم متمایز از اول و دوم و مقداری جنجالی بوده، در این دوره آقای ص از آقای رسولی نژاد۲۸ ساله می خواهد که بعنوان شکستن رای الویری بمیدان آمده و همکاری کند تا خود پیروز انتخابات گردد اما دست روزگار الویری را از صحنه خارج کرده و خود رسولی نژاد رقیبِ رفیق می شود. و چون بخت را با خود می بیند کنار نرفته و نماینده می شود که سالها این کدورت بین این دونفر باقی می ماند. ۳- دور چهارم مجدداً رسولی نژاد ۳۲ ساله رقبا را کنار زده و راهی مجلس می شود. ۴- مجلس پنجم آقای نوروزی که فردی آرام و مخلوطی از چپ‌ و راست سنتی بود نماینده می شود. ۵- مجلس ششم: آقای دکتر خانزادی یک شخصیت موجه دانشگاهی بودند اما تفکر اصلاح طلبی داشته و ازجمله امضاء کنندگان پیشنهاد جام زهر به رهبری بودند و این توقع از ایشان نمی رفت. ۶- مجلس هفتم مجدداً اقای رسولی نماینده بودند. ۷- مجلس هشتم؛ آقای رسولی نژاد عزم دولت کرده و به یک چهره انقلابی رزمنده بصورت خصوصی و در چند نوبت تاکید می کنند که بجای ایشان وارد این عرصه شده و این فرد هم ازپست خود استعفاء داده و وارد انتخابات می شوند که ناگاه آقای رسولی نژاد در آستانه انتخابات بخاطر کدورتی که با فرماندار وقت پیدا می کنند این فرد اول را رها کرده و در اجتماع مسجد امام رضا(ع) آقای جعفری را از فیروز کوه و آقای رامین را از رودهن به حاضرین معرفی می کنند که در نهایت آقای رامین باکمک حامیان خود و بخشی هم نا متعارف وارد مجلس هشتم می شوند. و فعلا بماند که چه اتفاقاتی افتاد .   ۸- مجلس نهم؛ بعلت خریدو فروش رای و تقلب و افتضاحی که ببار می اید انتخابات باطل و کسی وارد مجلس نمی شود. اما بعد از دوسال در انتخابات میاندوره ای آقای مشهدی عباسی وارد مجلس می شوند. ۹- مجلس دهم؛ اصلاح طلبان درکمین نشسته و زخم خورده یک فرد اصلاح طلب تندرو افراطی بنام آقای میرزائی نیکو را در دقیقه ۹۰ و در یک حراجی سیاسی وارد بازار کرده و با ائتلاف با اصولگرایان تقلبی و متدینین دوچهره؛ منتخب خود را وارد مجلس می کنند.   ۱۰ - مجلس یازدهم؛ مجدداً رسولی نژاد وارد مجلس می شود. ⛔️ یک تذکر مهم: متاسفانه چندین سال است که برخی از نامزدها و برخی از نمایندگان این منطقه آلوده به خریدوفروش رای می باشند و بخش قابل توجهی از آراء آنها از طریق این بدعت کثیف و حرام بدست می آید. ✅ پیشنهاد و تقاضا می شودکه بزرگان دماوند وفیروز کوه و رودهن بنشینند وبه دور از تعصبات قبیله ای و محلی؛ فردی را که حداکثر شرایط و تفکر انقلابی داشته باشد را به جامعه معرفی نمایند تا مردم معتقد و متدین از سرگردانی و انتخاب غلط و چندگانگی نجات پیدا کنند و این آلودگی خرید و فروش رای را از دامن منطقه پاک کرده و آبروی صدها ساله شهرستان راحفظ کنند. متاسفانه برخی از شهرستانها و شهرهای کوچک کشور به همراه چلوکباب و مخلفات متنوع و وعده های دروغ به این بیماری مزمن آلوده و گرفتار می باشند‌ لذا از مسئولین مربوطه بویژه شورای محترم نگهبان تقاضا می شود که این بساط را جمع کرده و  نگذارند اعتماد و باور مردم به نظام اسلامی مورد خدشه قرار بگیرد. ۲۴  آبان  ۱۴۰۲  #فرهادنیا