سایت تحلیلی خبری عصر امروز 12 مهر 1400 ساعت 23:34 http://asremrooz.ir/vdce7x8xzjh877i.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : از شما سران سه قوه حرکت؛ از مردم حمایت -------------------------------------------------- یکی از موضوعات بسیار مهمی که می تواند ملت را همراه و به خروش در بیاورد، تلاش و حرکت مسئولین کشور بویژه سران قوا و مخصوصا رئیس جمهور می باشد. متن : به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز یکی از موضوعات بسیار مهمی که می تواند ملت را همراه و به خروش در بیاورد، تلاش و حرکت مسئولین کشور بویژه سران قوا و مخصوصا رئیس جمهور می باشد. لذا منظور از حمایت توسط مردم، حمایت سیاسی و اجتماعی است که افکار عمومی را بعنوان یک پشتوانه عظیم مادی و معنوی به همراه خواهد داشت. خوشبختانه در مقطع فعلی روسای سه قوه؛ همراه؛ متعهد؛ دلسوز؛ انقلابی و ولائی به معنای واقعی می باشند که طی چهل سال گذشته بی نظیر بوده است لذا مهم اینست که بتوانند کشور را به همراه رهبری فرماندهی و مدیریت کنند آنهم از نوع تلاش؛ ایثار؛ شجاعت و عقلانیت؛ که این امرباتعارفات رایج و تکراری حاصل نخواهد شد و فقط حرکت مخلصانه می خواهد. اما چند نکته مهم وضروری: ۱- پاکسازی فوری درون قوه ای و جایگزینی افراد شایسته و حذف افراد بی لیاقت و ناکارآمد وبعضا نفوذی؛ بویژه بازماندگان از دولت روحانی؛ ۲- امروز هیچگونه بهانه ای از سران سه قوه پذیرفته نیست به دلیل اینکه مردم به این آقایان اعتماد کرده و دل بسته اند ضمن اینکه اختیارات کامل هم دارند. ۳- وقت آزمون و خطا گذشته و فقط خدمت بدون شعار و حاشیه سازی و یک حرکت جهادی را می طلبد. ۴- قوه مجریه با اختیارات و امکانات قابل توجهی که دارد باید پرچمدار نهضت خدمت رسانی باشد و آنچه که به قانون و برخورد با متخلفین نیاز می باشد باید از دو قوه دیگر کمک بگیرد. ۵- وقتی مردم صداقت و تلاش و حرکت را در مسئولین مشاهده کنند برکتش اینست که تمام قامت بدنبال و حمایت آنها خواهند ایستاد و همراهی خواهند کرد. ۶- دولت روحانی جز سکون و عقبگرد چیز دیگری نداشته و با مردم بیگانه بوده است. روح و روان و معیشت و اقتصاد مردم توسط حسن روحانی متلاشی و ظاهراً مامور به نابود سازی کشور بوده است. و در مقطع فعلی تنها چیزی که می تواند اعتماد و روحیه مردم را برگرداند حرکت شجاعانه و انقلابی و جهادی سران سه قوه بویژه دولت آقای رئیسی می باشد. ۷- حرکت دولت سیزدهم طی یکماه  گذشته بویژه در خصوص واکسیناسیون عمومی نشان داد که برکت وامیدواری را در مردم زنده و به ظهور رسانده است. ۱۱  مهرماه  ۱۴۰۰  فرهادنیا