سایت تحلیلی خبری عصر امروز 21 شهريور 1400 ساعت 10:46 http://asremrooz.ir/vdchzinxi23nvid.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : روزنامه های اصلاح طلب مزدورند! -------------------------------------------------- این خائنین به ملت و کشور در حالیکه دو هفته از استقرار دولت جدید نمی گذرد با القاء توقعات نابجا درصدد ابهام و تشکیک و تخریب دولت سیزدهم بویژه شخص آقای رئیسی می باشند. در حالیکه در دوره ۸ ساله دولت روحانی خفقان گرفته بودند (چون هم شریک دزد وهم رفیق قافله بودند). متن : به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز با استقرار دولت خاتمی در سال ۷۶ فرصتی شد که تمام لیبرالها؛ ملی گراها؛ معاندین؛ معارضین؛ بُریده ها؛ تکنو کراتها، زخم خورده ها و امثالهم در قالب منافقین مدرن که اکثریت کم رنگ و فراموش شده بودند در جبهه ای واحد بنام اصلاحات خود را بازسازی و با سبک و شیوه جدید و با حرکت نرم و تحت عنوان دوم خردادی علیه امام و انقلاب قلم فرسائی نمایند. مدیران و گردانندگان این روزنامه ها از دولت خاتمی بعنوان رحم اجاره ای استفاده کرده و با تفکر وقرائت باطلی که از انقلاب و اسلام داشته اند از فرصت پیش آمده بهره برده و آنچه که توانستند در حق دین و انقلاب اسلامی تشکیک و توهین نموده اند. این جماعت منحرف که در دوران دولت نهم و دهم بایکوت و می رفت که‌ برای همیشه از مناصب مدیریتی کشور حذف و به بایگانی تاریخ سپرده شوند اما مجدداً با همان واژه رحم اجاره ای پشت دولت روحانی قرار گرفته و با گرفتن سهم خود از حسن روحانی بعنوان همراه و پشتیبان دولت یازدهم و دوازدهم به ثناگوئی و چابلوسی و بزک کردن برجام پرداخته و آنچه دروغ بود به خورد مردم داده و در تمام فسادهای اقتصادی و سیاسی کشور دست داشته اند. اگر چه در اواخر دولت روحانی سعی کردند که خود را از خیانتهای دولت روحانی مبرا ساخته و جماعت اصلاح طلبان را بی تقصیرنشان دهند اما از زیر ذره بین مردم نتوانسته فرار کنند و در نهایت مردم انقلابی ایران این خائنین را از مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهر بیرون ریختند و امید آن می رود که این بصیرت ادامه داشته و برای همیشه از صحنه مدیریتی کشور حذف گردند. امانکته مهم: این خائنین به ملت و کشور در حالیکه دو هفته از استقرار دولت جدید نمی گذرد با القاء توقعات نابجا درصدد ابهام و تشکیک و تخریب دولت سیزدهم بویژه شخص آقای رئیسی می باشند. در حالیکه در دوره ۸ ساله دولت روحانی خفقان گرفته بودند (چون هم شریک دزد وهم رفیق قافله بودند). لذا خیانتهای روزنامه های اصلاح طلب ازسال ۷۶ تا ۱۴۰۰ بر مردم پوشیده نبوده و تمام مشکلاتی که دولت روحانی بوجود آورده اینها شریک جرم بوده و باید محاکمه شوند. ۲۰ شهریور  ۱۴۰ فرهادنیا