سخنان کلیشه ای و ویترینی را بگذارید برای بعد!

28 ارديبهشت 1402 ساعت 12:05

فرض کنید دشمن در حال وارد کردن مواد مخدر در داخل کشور است؛ از آن طرف، عده ای در داخل کشور، واسطه پخش این مواد مخدر در کل کشور و شهرها هستند؛ در اینجا حکومت چه مسئولیتی دارد؟


سرویس سیاسی عصر امروز؛

⏪فرض کنید دشمن در حال وارد کردن مواد مخدر در داخل کشور است؛ از آن طرف، عده ای در داخل کشور، واسطه پخش این مواد مخدر در کل کشور و شهرها هستند؛ در اینجا حکومت چه مسئولیتی دارد؟

آیا باید بگوید ما باید نهاد خانواده را تقویت کنیم؟ ما باید بر روی جوانان کار فرهنگی انجام دهیم و ...

👈 قطعاً همه اینها صحیح است، اما حالا که مواد مخدر در داخل کشور آمده و بدون فوت وقت باید جلوی پخش آن را بگیریم، آیا دلخوش کردن به سخنان کلیشه ای به معنی از دست دادن جوانان و آلوده شدن کشور نیست❓

همین مثال را در مورد حجاب بزنیم؛⏪ وقتی رهبر معظم انقلاب صراحتاً می فرمایند که دستگاه های جاسوسی دشمن پشت قضیه مبارزه با حجاب هستند، وقتی برخی گزارش ها خبر از پول پاشی برای هنجارشکنی در کف خیابان می دهند، وقتی ولنگاران بدون ترس در خیابان ها و مکان های عمومی جمهوری اسلامی برای ما شاخ و شانه می کشدند،یعنی وضعیت عادی نیست؛ یعنی حاکمیت باید هر چه زودتر تا بیشتر از این وارد بحران نشده ایم، کاری انجام دهد. اول به داد برسید، سخنان کلیشه ای و ویترینی را بگذاریم برای بعد❗️


کد مطلب: 324302

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcbgabf5rhb5fp.uiur.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir