داوطلبان یا بارند یا یار!

13 خرداد 1403 ساعت 14:51

در این چند روز تعداد بسیاری از علاقه‌مندان به تصدیِ جایگاه ریاست جمهوری برای ثبت نام راهی وزارت کشور شدند و صرفنظر از اینکه چند نفرشان واجد شرایط اولیه بوده و یا توانمندی پذیرش چنین مسئولیت دشواری را دارند می‌توان انگیزه های متعددی برای این حضور بیان نمود.


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز؛ در این چند روز تعداد بسیاری از علاقه‌مندان به تصدیِ جایگاه ریاست جمهوری برای ثبت نام راهی وزارت کشور شدند و صرفنظر از اینکه چند نفرشان واجد شرایط اولیه بوده و یا توانمندی پذیرش چنین مسئولیت دشواری را دارند می‌توان انگیزه های متعددی برای این حضور بیان نمود:🔺بعضی به دنبال شناخته شدن و یا دیده شدن هستند و اینکه نامشان در عرصه‌ی سیاست، به زبان آید.

🔺برخی می‌خواهند حزب و جناح سیاسیِ‌شان را پویا، فعال و در صحنه نشان بدهند.

🔺عده ای علیرغم اینکه می‌دانند احراز صلاحیت نمی‌گردند اما قصد ایجاد هزینه برای نظام دارند و اینکه مثل همیشه، عدم تناسبشان را برای حاکمیت، فاکتور نمایند و شعار انتخابات حداقلی، سر بدهند و خشم‌شان را نسبت به نظارت استصوابی، عیان کنند.

🔺تعدادی هم به غلط یا صحیح، واقعا احساس تکلیف می‌کنند.

🔴 و نهایتا یکی دو نفر، شرایط نظام و نیازها را درک کرده اند، سوابق اجرایی دارند و با حضور در صحنه می‌خواهند ضمن گشودن گره از مشکلات، حرکت به سمت قله را تسهیل نمایند.

‼️و خلاصه، داوطلبان یا بارند یا یار!

✍️ مریم اشرفی گودرزی


کد مطلب: 336292

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdccoeq1i2bq1i8.ala2.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir