#ایرانخوار/

عکس نوشته های خیانت بزرگ رضا خان به مردم ایران

26 شهريور 1399 ساعت 11:34

یکی از خیانت های مهمّی که در زمان رضا شاه به دلیل بی لیاقتی وی انجام شد واگذاری رشته کوه های مهم و استراتژی آرارات که متعلق به ایران بود، به کشور ترکیه بود.


به گزارش عصر امروز یکی از خیانت های مهمّی که در زمان رضا شاه به دلیل بی لیاقتی وی انجام شد واگذاری رشته کوه های مهم و استراتژی آرارات که متعلق به ایران بود، به کشور ترکیه بود، رضا شاه در توجیه این خیانت می گفت؛ مهم نیست که سر این تپه از آن که باشد آنچه مهم است این است که ما باهم دوست باشیم!کد مطلب: 287757

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcdk50x5yt0j56.2a2y.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir