رقابت توقف ناپذیری برای هر چه زیباتر به نظر آمدن!

22 آبان 1402 ساعت 8:38

یکی از مهمترین عوارض بی حجابی و ولنگاری در جامعه، بالارفتن حد توقع افراد خصوصا مردان نسبت به زیباییهای ظاهری و تقویت حس خود کم بینی در بانوان است.


سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛ در هنگامه "وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ" چه بسا اعمالی را در پرونده خود ببینیم که هیچ گاه تصور ارتکاب آنها را نداشته ایم.
مثلا ممکن است نوشته باشند: مشارکت در قتل!!!

♦️یکی از مهمترین عوارض بی حجابی و ولنگاری در جامعه، بالارفتن حد توقع افراد خصوصا مردان نسبت به زیباییهای ظاهری و تقویت حس خود کم بینی در بانوان است.

♦️رقابت توقف ناپذیری که برای هر چه زیباتر به نظر آمدن بطور مخصوص در بانوان شکل می گیرد موجب می شود که به تلاش و تقلا برای اقناع این حس کاذب در خود بپردازند در حالیکه رضایت از آنچه هستند به سرابی تبدیل می گردد که واقعیت را دست نیافتنی می سازد.

❌ قطعا کلینیک های زیبایی و شرکتهای سازنده لوازم آرایشی و آرایشگاهها، منتفع ترینهای نظامِ استحاله شده و مغروق در این منجلابِ روبه تباهی خواهند بود؛

♦️و گرچه فروپاشیِ کانون خانواده ها از آسیبهای بزرگ این خواهشهای باطل نفسانیست اما کم نیستند کسانی که حتی ممکن است با مرگ در این راه پرخطر تاوان ارضاء طماعان و سودجویان را بپردازند.

⁉️حال چه کسی می تواند با اطمینان بگوید چنانچه در برابر رواج بی بند و باری در جامعه به وظیفه خود عمل ننموده و یا خدای ناکرده مشوق و مؤید آن نیز باشد، در نامه اعمالش مشارکت در قتل قربانیان این سقوط انسانی و اخلاقی درج نمی گردد؟
و البته این قربانیان، خود نیز در قتل خودشان شریکند.

✍ مریم اشرفی گودرزی


کد مطلب: 331441

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcdof0sfyt0so6.2a2y.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir