وقتی سرمایه های اسرائیل به تلویزیون می آیند!؟

26 آبان 1402 ساعت 14:56

می دانید چرا وقتی تصمیم گیران رسانه، خانم ابتکار، سردمدار سازمان محیط زیستِ جاسوس پرور را به سیمای جمهوری اسلامی می آورند که مثلا وفاق بر سر مسئله فلسطین میان اقشار سیاسی را ثابت کنند باز هم کار به تطهیر و جانبداری از خاتمی و روحانی می رسد؟


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز؛ می دانید چرا وقتی تصمیم گیران رسانه، خانم ابتکار، سردمدار سازمان محیط زیستِ جاسوس پرور را به سیمای جمهوری اسلامی می آورند که مثلا وفاق بر سر مسئله فلسطین میان اقشار سیاسی را ثابت کنند باز هم کار به تطهیر و جانبداری از خاتمی و روحانی می رسد؟

❌ چون این جماعت نئولیبرال هر قدر هم تظاهر کنند و اشک تمساح بریزند باز هم عُمال و کارگزارانِ صهیونیستها در ایران بوده اند و در طراحی و تأثیر گذاری در فتنه ها ثابت کرده اند که در کدام سو ایستاده اند!

♦️مروری بنمایید بر هم نوایی این جماعت با شبکه های مزدور اسرائیل تا باورتان بشود اینها به جای افق فلسطین به دنبال غروب آرمانهای اصیل و متعالیِ انقلاب اسلامی هستند.

🔴 با دست پس زدن و با پا پیش کشیدنِ آل صهیون، مرام این طیف سیاسی و نوعا مخالف با ساختارمندیِ الهیِ نظام اسلامی است.

✍ مریم اشرفی گودرزی


کد مطلب: 331540

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcdof0szyt0sk6.2a2y.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir