مسئولین قوا مَعبر را باز کنید؛ مردم منتظرند

16 مهر 1400 ساعت 14:23

اگر بخواهیم وضعیت کشور را با ادبیات بچه های جبهه و جنگ ارزیابی و معرفی کنیم باید بگوئیم که حسن روحانی با همدستی نوچه های هاشمی و همراهی شرکت تعاونی اصلاح طلبان؛ یک زمین سوخته با کانالهای حفر شده عمیق و سیم خاردارهای حلقوی و خاکریزهای مزاحم و میدانهای مین گذاری شده را تحویل آقای رئیسی داده است.


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز اگر بخواهیم وضعیت کشور را با ادبیات بچه های جبهه و جنگ ارزیابی و معرفی کنیم باید بگوئیم که حسن روحانی با همدستی نوچه های هاشمی و همراهی شرکت تعاونی اصلاح طلبان؛ یک زمین سوخته با کانالهای حفر شده عمیق و سیم خاردارهای حلقوی و خاکریزهای مزاحم و میدانهای مین گذاری شده را تحویل آقای رئیسی داده است.

روحانی طی ۸ سال مسئولیت ریاست جمهوری خود؛ بجای برطرف کردن موانع پیشرفت و توسعه و حل مشکلات مردم؛ عملا نشان داده که در جهت اجراء سیاست های آمریکا و غرب حرکت می کرده و هیچ اعتنائی به الویتهای مردم و توجهی به رهنمودهای رهبری نداشته است. لذا برای فرار از پاسخگوئی و در امان ماندن خود از افتضاحاتی که ببار آورده سنگر و خاکریزی بنام برجام برای خود ایجاد و دورتادور آنرا مین گذاری کرده بود و تا می توانست نیروهای انقلاب را به رگبار می بست.
 
حسن روحانی و اکثر مدیران دولت او افراد بی لیاقت و بی کفایت و بعضا نفوذی بوده اند که تمام منابع و مراکز اقتصادی کشور را مین گذاری کرده اند لذا اگر کارگزاران دولت سیزدهم در خنثی سازی این تله های انفجاری و مین ها؛ بی دقتی کنند قطعا تلفات اقتصادی زیادی بر کشور تحمیل خواهد شد.

آقای رئیسی باید:

۱- افراد نفوذی که نقش مین را داشته ‌
۲- افراد نالایق و رانتی و حزبی که نقش سیم خاردار و تله انفجاری دارند
۳- موانع و قوانین مغایر و دست و پا گیر که نقش کانال عمیق را داشته
۴- مدیران میانی که حکم مین ضدنفر و ضد تانک را دارند سریعا خنثی و پاک سازی و نسبت به کاشت نهال خدمت صادقانه در آن اقدام گردد.  ‌‌

بنابر این: سران قوا باید مثل شب عملیات دوران دفاع مقدس؛ سیم خاردارها را بریده و مین ها را خنثی و مَعبر را باز کنند تا ۸۰ میلیون ایرانی به پشت سر آنها از کانالها و میادین مین عبور کنند و گرنه مین های بجا مانده از دولت روحانی هر روز و هر ماه از ملت ایران تلفات زیادی خواهد گرفت.

مهرماه  ۱۴۰۰ فرهاد نیا


کد مطلب: 303183

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcfcmdmmw6dxya.igiw.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir