جایگاه تروریسم در دنیای اومانیستی و حمله به مقاومت جمهوری اسلامی ایران

1 بهمن 1401 ساعت 9:35

زشت پنداری مفهوم تروریسم در انگاره های دنیایی که نتوانسته به تعریف واضح و هدفمندی از کشتار و تجاوز به نفوس انسانی دست یابد همانقدر عجیب و مضحک است که قرار گرفتن طراحان جنایت در جهان در محل صدور حکم تروریست برای نهادی که امنیت آفرینی، مهمترین نقشِ شناخته شده ی آن به فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای مردم جهان بوده است.


سرویس سیاسی عصر امروز؛

🌍 زشت پنداری مفهوم تروریسم در انگاره های دنیایی که نتوانسته به تعریف واضح و هدفمندی از کشتار و تجاوز به نفوس انسانی دست یابد همانقدر عجیب و مضحک است که قرار گرفتن طراحان جنایت در جهان در محل صدور حکم تروریست برای نهادی که امنیت آفرینی، مهمترین نقشِ شناخته شده ی آن به فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای مردم جهان بوده است.

🌍 از زمان تعریف و تنظیم کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ژنو در سال ۱۹۳۷، که البته هیچ گاه لزوم اجرایی شدنش مورد بررسی قرار نگرفت، بزرگترین نقض کننده ی آن، دولتهای امپریالیستی غربی بوده اند.
چه آن زمان که برای خنثی کردن قدرتنمایی شوروی در افغانستان، به تربیت گروه افراطی القاعده پرداختند و بعدها در راستای گسترش تسلط و نفوذ خود در آسیا و تثبیت جایگاه رژیم غاصب اسرائیل، نیروهای تکفیری داعش را سازماندهی و پشتیبانی کردند و چه آنگاه که با حضور نظامی در منطقه و سعی در کنترل غرب آسیا و حتی تصاحب موقعیت ژئوپلتیک آبهای خلیجِ همیشه فارس با منافع اقتصادی و سیاسی، ایجاد جنگ فراگیر در منطقه را رقم زدند، در همه ی این احوالات و دورانها، مصادره به مطلوبِ مفهوم تروریسم را نصب العین برنامه های استکباری خود قرار دادند.

🌍 در حالیکه این آشفتگی در تعریف مصادیق تروریسم، همواره به خلق و تولید جنایاتِ افسارگسیخته از سوی غربیها منجر گردیده، لکن جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم، با توجه به تعاریف خود از تجاوز و کشتار که مبتنی بر آموزه های ناب وحیانی و به دور از نفسانیتِ اومانیستی است، توانسته با سازماندهی نیروهای نظامی و فرانظامی، درمقابله با تهاجم های تروریستی، موفق و نیرومند ظاهر گردد که طبیعتا با ذات تجاوزگرانه ی امپریالیستِ سلطه جو و منفعت طلب، همواره در تعارض و تقابل جدی بوده است.

🌍 و حال که بیداری ملتها و عدم همراهی برخی دولتهای منطقه در مشروعیت بخشی به جایگاه صهیونیزم و قبولِ آن با نقش چشمگیر محور مقاومت ذیل هدایت جمهوری اسلامی ایران به مذاقِ غرب، خوش نیامده و دوران گذار از هژمونی غرب به نقطه ی عطف خود نزدیک گردیده و نیز بزرگترین توطئه ی تروریستیِ اخیرشان در سازماندهیِ همه جانبه و خط دهی و رهبری اغتشاشات در ایران به شکست منجر شده، و در نهایت، مذاکرات برجام، بدون هیچ دستاوردی در راستای کنترل قدرت ایران، عقیم و ابتر مانده؛ عجیب نیست که شتابزده و وامانده با تروریسم خواندنِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سعی در بازیابی روحیه ی شکست خورده و مغمومِ خود داشته و با این بی تدبیری و برانگیختن واکنشِ غیرتمندانه ی ایران، بر طبل رسواییِ خویش بنوازند و تعجیل در زمان انتقام ترور سردارمان و دخالتها و اغتشاشات اخیرشان را مهیا سازند.

✍️ مریم اشرفی گودرزی


کد مطلب: 319663

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcfv1dmmw6dyva.igiw.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir