ظلم و خيانت به مردم

4 خرداد 1401 ساعت 11:56

و از كسانى كه به خويشتن خيانت می كنند دفاع مكن كه خداوند هر كس را كه خيانتگر و گناه پيشه باشد دوست ندارد.


سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

و از كسانى كه به خويشتن خيانت می كنند دفاع مكن كه خداوند هر كس را كه خيانتگر و گناه پيشه باشد دوست ندارد
(سوره نساء آیه ۱۰۷)

ظلم و خيانت به مردم، خيانت به خود است زيرا آثار سوء زير را بدنبال دارد:

الف: سبب از دست دادن روحيّه ى صفا و عدالتخواهى است.
ب: عامل محروم كردن مظلومانى است كه فردا به پا خواهند خواست.
ج: موجب آماده كردن قهر و دوزخ الهى براى خود است.
د: جامعه را آلوده مى كند و اين آلودگى دامن خود خائن را هم مى گيرد.- دفاع از خائن، حرام و رضايت به خيانت، به معناى شركت در جرم است. «لاتجادل...»

- حاكم اسلامى بايد پشتيبان مظلومان باشد، نه حامى ظالم. «و لاتجادل...»
- عناوين، قدرت ها، تهديدها، جوّ و افكار عمومى، هيچ يك مجوّز همكارى با خائن نيست. «و لا تجادل....»
- رهبر جامعه و قاضيان بايد خائنان را بشناسند و نقشه هايشان را بدانند، تا بتوانند موضعگيرى مناسب داشته باشند. «و لاتجادل»
- هم از گذشته بايد استغفار كرد، (آيه قبل) و هم نسبت به آينده هشيار بود. «لاتجادل...»
- در فرهنگ قرآن، افراد جامعه به منزله ى اعضاى يك پيكرند و خيانت به جامعه به منزله ى خيانت به خود است. «يختانون انفسهم»
- حساب خيانت هاى جزئى و ناآگاهانه، از خيانت توطئه گران فسادانگيز، جداست. «يختانون، خوّان، اثيم»
- آنكه با خيانت، محبّت خود را از مردم مى بُرد، محبّت خدا هم از او قطع خواهد شد. «انّ اللّه لايحبّ»
- در انسان غريزه ى محبوب شدن است كه بايد از اين غريزه براى تربيت استفاده كرد. «انّ اللَّه لايُحبّ»
- حُبّ و بغضِ خداوند، ملاك انتخاب و حركت رسول خدا و مؤمنان است. «انّ اللَّه لايُحبّ...»


کد مطلب: 311635

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcgwq9wnak9q34.rpra.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir