برف سنگین در اردبیل

25 دی 1402 ساعت 10:13


بارش برف که از روز گذشته در شهر اردبیل آغاز شده، همچنان ادامه داشته و ضمن خوشحالی مردم و کشاورزان از این نعمت الهی، سبب انباشت برف سنگین در معابر و خیابان‌ها شده است به طوریکه خودروها در زیر برف مانده اند.

برف سنگین در اردبیل ۱
برف سنگین در اردبیل ۲
برف سنگین در اردبیل ۳
برف سنگین در اردبیل ۴
برف سنگین در اردبیل ۵
برف سنگین در اردبیل ۶
برف سنگین در اردبیل ۷
برف سنگین در اردبیل ۸
برف سنگین در اردبیل ۹
برف سنگین در اردبیل ۱۰
برف سنگین در اردبیل ۱۱
برف سنگین در اردبیل ۱۲
برف سنگین در اردبیل ۱۳
برف سنگین در اردبیل ۱۴
برف سنگین در اردبیل ۱۵
برف سنگین در اردبیل ۱۶
برف سنگین در اردبیل ۱۷
برف سنگین در اردبیل ۱۸
برف سنگین در اردبیل ۱۹
برف سنگین در اردبیل ۲۰
برف سنگین در اردبیل ۲۱
برف سنگین در اردبیل ۲۲
برف سنگین در اردبیل ۲۳
برف سنگین در اردبیل ۲۴
برف سنگین در اردبیل ۲۵
برف سنگین در اردبیل ۲۶
برف سنگین در اردبیل ۲۷


کد مطلب: 332742

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdci5raprt1apy2.cbct.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir