غیرتهای فسیل شده!

25 خرداد 1401 ساعت 8:32

ماده در جهان در سه حالت جامد، مایع و گاز موجودیت دارد، اما اینروزها غیرت، کیمیایی است که در زمستان منجمد می شود و در تابستان تصعید و مع الاسف، غیرتهای فسیل شده، در هیچ فصلی به حالت مایع در نمی آیند که جاری شوند و این پرده دری و بی حیایی نوامیسشان را بشویند و تطهیر کنند.


سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛

⚫️ ماده در جهان در سه حالت جامد، مایع و گاز موجودیت دارد، اما اینروزها غیرت، کیمیایی است که در زمستان منجمد می شود و در تابستان تصعید
و مع الاسف، غیرتهای فسیل شده، در هیچ فصلی به حالت مایع در نمی آیند که جاری شوند و این پرده دری و بی حیایی نوامیسشان را بشویند و تطهیر کنند.

⚫️ یکی هشتگ می زند من ناموس کسی نیستم و دیگری سبقت می گیرد از اولی که نه به ناموس!!!
و آن دیگری به مزایده گذاشته شرف و غیرتش را!!!

⚫️ و امروز وقتی عروسکهای بزک شده و روسریهای برباد رفته را می بینم از خود می پرسم آیا اینها که بازیچه ی تحفه ی وارداتی ولنگاری شده اند مردی ندارند که در شریانهای حیاتی اش، رگی به نام رگ غیرت داشته باشد؟؟؟

🔥پی نوشت: اختلاس و گرانی و ناکارآمدی و سوء مدیریت مسئولین، هیچ دخل و تاثیری در انجماد و تصعید غیرتها ندارد، وقتی ناموس فروشی ارزان شد و حراج غیرت نشانه ی تجدد، تعادل در عرضه و تقاضا در محدوده ی انسانیت به هم می خورد و در نتیجه تورم فساد اخلاقی سرسام آور می شود.

🌺 با عرض اعتذار از غیورمردان سرزمینم که شاهرگشان را برای ناموس می دهند.

✍ مریم اشرفی گودرزی


کد مطلب: 312358

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcji8etouqevtz.fsfu.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir