توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۳
امان از اصولگر نماها!
جناب باهنر هم از آن دسته اصولگراهای نئولیبرالی است که کافیست مروری بر رفتار و گفتارهایش در همین سالهای اخیر و مواضعی که اتخاذ نموده داشته باشیم که عمیق تر متوجه شویم چقدر متر و معیارشان با اصول و موازین ولایی هماهنگ است.
امان از اصولگر نماها!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز؛ ما در حال حاضر دو جریان فکری و سیاسی در نظاممان داریم:
افراد حاضر یا داوطلبِ حضور در صحنه یا انقلابی اند یا نئولیبرال.

♦️این طیف بندی هم با ادعا اثبات نمی گردد، بلکه بررسی عملکردها، رویه ها و اظهار نظرها ما را به نتیجه می رساند.

🔴 انقلابیگری یک خط مشی چند وجهی و ذوابعاد است و صرف تأیید صلاحیت و یا بودن در جناح سیاسیِ به اصطلاح اصولگرا مؤید آن نیست.
چه بسا اصولگرایانی که در سوگیریهای خود از دیگران نئولیبرال ترند اما صرفا پوششی از انقلابیگری به تن کرده اند.

❌ جناب باهنر هم از آن دسته اصولگراهای نئولیبرالی است که کافیست مروری بر رفتار و گفتارهایش در همین سالهای اخیر و مواضعی که اتخاذ نموده داشته باشیم که عمیق تر متوجه شویم چقدر متر و معیارشان با اصول و موازین ولایی هماهنگ است.

❌ همین شبهه افکنی درباره مهندسی انتخابات و وارد نمودن این اتهام که انتقاد به دولت منجر به رد صلاحیت بعضی افراد شده، ریختن آب در آسیاب مغرضانی است که می خواهند انتخابات و مجلس آینده را به چالش بکشانند.

🔴 البته ظاهرا حضراتی مثل جناب باهنر به این نتیجه رسیده اند که با اینگونه اظهار نظرها می توانند با سیاست یکی به نعل یکی به میخ زدن خود را در صحنه نگه دارند.

✍ مریم اشرفی گودرزی
کد مطلب : 331619