توصيه به ديگران
۰
شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
مُشکل کشور
تجربه انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم نشان داد که مردم انتخاب درستی داشته و در آینده نیز باید بدنبال افراد انقلابی باشند.
مُشکل کشور
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز یکی از آفتهای مخرب کشور؛ معامله و ملاحظه در بین برخی از مسئولین و کارگزاران می باشد که این آفت از سال ۶۸ آغاز و در دهه اخیر بخوبی خود را نشان داده است.

مردم ایران تا سال ۶۸ اکثر مسئولین کشور را یکدست و دلسوز و همفکر و افراد صالحی می دانستند اماپس از تقسیم بندی مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز؛ آن وحدت قبلی خدشه دار و با واژه چپ و راست؛ جامعه دوقطبی گردید. و از سال ۷۶ ببعد نیز واژه اصلاح طلب و اصولگرا بعنوان دو تفکر مقابل هم در ادبیات سیاسی کشور شکل گرفت و خدشه وحدت مردم را سرعت بخشید.

افرادی که خود را منتسب به این دو جناح نشان می دهند اغلب کسانی هستند که به محض رسیدن به تعارض منافع؛ اهداف انقلاب را کنار گذاشته و منافع فردی و گروهی و حزبی خود را در الویت قرار می دهند.

موضوع مهم دیگری که قابل تامل می باشد زمانی است که افراد این دوجناح با هم وصلت کرده و بواسطه فرزندان خود فامیل می شوند و اکثراً در تقسیم مدیریتی کشور وجه مشترک پیدا می کنند و اینجاست که فاجعه؛ بیشتر خود را نشان می دهد. خوب اگر اصلاح طلب و اصولگرا دوتفکر و بینش ضد هم هستند چگونه با هم وصلت کرده و به واسطه فرزندانشان متصل، و در کنار هم قرار می گیرند.

برخی از افراد دوجناح رایج در کشور نشان داده اند که تقلبی بوده و بدنبال منافع مادی و فامیلی و سیاسی خود هستند. و هیچ موقع نتوانسته اند مُصلح اجتماعی باشند ‌اینها علیرغم ضدیت ظاهری که با هم دارند اما در سرِ بزنگاهها در دالان فامیلی و ملاحظات سیاسی؛ هم پیاله و هم نظر هستند و با ملاحظه کاری و معامله باهم ملت را قربانی منافع خود می کنند و این مردم هستند که آسیب دیده و ضربه خواهند خورد و بارزترین آن همان عملکرد ۸ ساله دولت روحانی بوده است.

تا زمانیکه این افراد حزبی و فامیلیِ تنیده درهم در مراکز قدرت و ثروت کشور باشند هیچ نفعی به مردم نخواهد رسید و روزبه روز فقیرتر هم خواهند شد چون اینها اگر چه بظاهر دوجناح ضد هم هستند اما از درون و باطن بهم پیوسته می باشند. و آن تفکر اصولگرائی و اصلاح طلبی که مطلوب انقلاب و امام و رهبری باشد در اینها مشاهده نمی شود.

🔺 به نظر اینجانب اصولگرایان ملاحظه کاری و غفلت کرده اند اما اصلاح طلبان خیانت کرده اند چون ذات آنها غربگرائی و نفوذ پذیری است دلیلش همین حضور در فتنه ها و غارت بیت المال می باشد.

🔺در هر صورت مردم ایران باید مواظب باشند که در انتخابات آینده این دوتفکر  بهم تنیده و زنحیره فامیلی دوباره به صحنه قدرت و مدیریت کشور برنگشته و سرنوشت خود را بدست اینها نسپارند.
 
تجربه انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم نشان داد که مردم انتخاب درستی داشته و در آینده نیز باید بدنبال افراد انقلابی باشند.

🔺حرف آخر 👈 اگر دولت پاک و مردمی آقای رئیسی بتواند در راستای وعده هایی که داده است اقتصاد کشور و معیشت مردم را سامان بخشد قطعا ریل انتخاب مردم تغییر کرده و پایه انتخاب خوب در کشور گذاشته خواهد شد.  

 ۲۹  آبانماه  ۱۴۰۱  فرهادنیا
کد مطلب : 319669