توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۸
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد!
بانویی از ذریه ی آفتاب، سیده ای از نسل شهامت، مخدره ای از تبار غیرت، با صلابت و جلالت، بانویی در محاصره ی یزیدیان زمان، از تبار دلیران و شیران کشور آذربایجان...
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد!
Share/Save/Bookmark
سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛

بانویی از ذریه ی آفتاب
سیده ای از نسل شهامت
مخدره ای از تبار غیرت

با صلابت و جلالت

بانویی در محاصره ی یزیدیان زمان
از تبار دلیران و شیران کشور آذربایجان

و اکنون
برادرانم
ای عباسهای زمان، ای علی اکبرهای دوران
خواهرانم
ای شیرزنان، ای دلهم ها و ام وهب ها و ای طوعه های زمان

محاصره ی سیده شهلا را بشکنید
امروز حریم آل الله را در حبس کرده اند
جرمش این است که دیوار خانه اش را حسینیه کرده
جرمش این است که زینب وار، حسین را فریاد زده

هل من ناصر ینصرنی!!!
یک لبیک می خواهد این عقیله ی آذربایجان

حریم دختر فاطمه را اشقیا محاصره کرده اند
شرطه های غاصب فرات، آب را بر او بسته اند.
سیده شهلا، ناموس شیعه امروز در نیزه های خشم و کینه سپاه عمر سعد گرفتار است

یک لبیک می خواهد از برادران و خواهران غیور حسینی و زینبی اش
لبیک یا حسین
لبیک یا زینب
سکوت قلم و زبانها را بشکنید و بر این سلسله ی ظلم بتازید.

✍مریم اشرفی گودرزی
کد مطلب : 313910