توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۹
سلبریتی یا مزدور بیگانه⁉️
سلبریتی ها همان چهره های مشهور بویژه ورزشی و هنری سینمایی و تلویزیونی هستند که این واژه طی چند سال اخیر در ادبیات سیاسی کشور رایج شده است.
سلبریتی یا مزدور بیگانه⁉️
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز, سلبریتی ها همان چهره های مشهور بویژه ورزشی و هنری سینمایی و تلویزیونی هستند که این واژه طی چند سال اخیر در ادبیات سیاسی کشور رایج شده است.

🔺در خیلی از کشورهای جهان سلبریتی ها بانظام سیاسی خود همراه بوده و حتی در بحرانها به کمک دولتهای خود می آیند و در صورتیکه هرگونه اعتراض؛ تجمع، بیانیه و اظهار نظری که به تشخیص حکومتها بویژه آمریکا برخلاف منافع و امنیت ملی تشخیص داده شود فرد سلبریتی بشدت تحت تعقیب و مجازات خواهد شد تا درس عبرتی برای دیگران بشود.

🔺چند نمونه: بازیگران هالیوودی مثل خانم جینگ فوندا؛ مارک روفالو؛ جُرج کلونی؛ خانم شلین وودلی؛ واکین فینکس (برنده اسکار) و محمدعلی کلی قهرمان بوکس جهان فقط بخاطر اعتراض به سوخت فسیلی؛ محیط زیست؛ موضوع فلسطین؛ کمکهای بشردوستانه؛ رعایت حقوق بشر، جلو گیری از خشونت؛ جنگ ویتنام و انتقاد به ترامپ و دهها مورد دیگر حتی چندین بار باز داشت و محاکمه شده اند در حالیکه هیچگونه قصد براندازی هم نداشته اند.

🔺درحالیکه درجمهوری اسلامی تعداد قابل توجهی ازسلبریتی های قراضه زن ومرد ازپول عوارض ومالیات وهزینه این ملت وبیت المال به ثروت وشهرت رسیده وبامزدوری بیگانگان قصد براندازی راهم داشته اند ازحداکثر تخفیف مجازات وبا مماشات تفریطی دستگاه قضا ورآفت اسلامی بیش ازحد برخوردار گردیده اند.  

این جماعت نمک نشناس و مفتخور با تحریک مردم ناآگاه بویژه جوانان فریب خورده چند ماه کشور را دچار اغتشاش، تخریب اموال عمومی؛ آسیبهای روحی و روانی و اضطراب نموده و یکصد شهید مظلوم را به ملت ایران تحمیل کرده اند. اگر چه حامیان مادی و معنوی پنهان و آشکار این جماعت خود فروخته هم در زمره همین سلبریتی های خائن بشمار می روند.

✅ وحرف آخراینکه 👈   اینها مزدور آگاه و عمدی بیگانه بوده اند و انتظار می رود که دستگاه قضا با توجه به تاثیری که سلبریتی ها بر جامعه داشته و دارند بدون اغماض و تبعیض و برابر قانون با آنها برخورد کرده تا درس عبرتی برای مراحل آینده بشود. و از صدا وسیما و وزارت ورزش و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط می خواهیم که از ورود مجدد اینها به مراکز خود جلو گیری نمایند. مردم از وضعیت فعلی بویژه بی حجابی بشدت رنج برده و خواهان اعمال قانون می باشند.

۲۰ شهریور  ۱۴۰۲ فرهادنیا
کد مطلب : 329112
به کدامیک از نامزدها رای می دهید؟
سعید جلیلی
محمد باقر قالیباف
علیرضا زاکانی
مصطفی پورمحمدی
قاضی زاده هاشمی
مسعود پزشکیان