توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
هتک حرمت مقدسات؛ شرحی بر هبوط انسانیت در غرب
دنیای امروز غرب، صحنه ی نمایش معروف دکتر فاستوس است که بارها و بارها بازخوانی و بازنویسی شده و به اجرا در آمده است و دولتمردان آن، نقش اول این نمایشنامه اند که با فروختن روح خود به ابلیس، سرمایه ی شیطانی خود را صرف اغوا و جادوگری مردم نموده و در تقلا برای دور نمودن ایشان از حقیقت الهی وجود خویش، به جلوه گری در تمایلات شهوانی می پردارند.
هتک حرمت مقدسات؛ شرحی بر هبوط انسانیت در غرب
Share/Save/Bookmark
سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛

🌑 غلبه ی شرّ بر انسان، اگر تا آنجا پیش رود که موجب مستولی گشتن شیطان بر تمامی وجود آدمی گردد، صدور افعال و اقوالی در جهت تظاهر و تفاخر به شرارت را برای او الزام آور می نماید که بتواند با توسل به قدرت توهمیِ آن، به ارضاء نمودن حس برتری جویی و قدرت طلبی خود بپردازد.

🌑 فطرت انسان بر اساس ذات توحیدی و متمایل به خداجویی و خداگرایی است، مگر آنکه خُمول خصائص فطری را با مَجال بخشی به غلبه ی طبیعت شهوانی بر خود، مهیا و ممکن سازد و بدین سان، مهار و کنترل نفسِ سرکش را در اختیار شیاطین قرار داده و معاهده ای جهت کسب برخی قدرتهای شیطانی میان خود و ابلیس برقرار سازد.

🌑 از الزاماتِ این معاهده ی ننگین، آن است که با تظاهر به اقوال و افعال شیطانی، در دیگران، ایجاد رعب و وحشت نموده و قدرتنمایی خویش را با ابراز تنفر از نورِ حقیقت و معنویت به نمایش بگذارد.

🌑 دنیای امروز غرب، صحنه ی نمایش معروف دکتر فاستوس است که بارها و بارها بازخوانی و بازنویسی شده و به اجرا در آمده است و دولتمردان آن، نقش اول این نمایشنامه اند که با فروختن روح خود به ابلیس، سرمایه ی شیطانی خود را صرف اغوا و جادوگری مردم نموده و در تقلا برای دور نمودن ایشان از حقیقت الهی وجود خویش، به جلوه گری در تمایلات شهوانی می پردارند.

🌑 و اینگونه است که سخنگوی پلیس سوئد، بی واهمه اظهار می دارد که خود، اجازه به سوزاندن قرآن توسط یکی از رهبران اسلام ستیز افراطی داده است.
و آیا غیر از این است که این دولتمردانِ شیطانی، پیشکاران خود را چونان، مفیستوفل به اغواگریِ بی وقفه ی بشریت مأمور نموده اند تا وفاداری دکتر فاستوس به معاهده ی پلیدش، باقی بماند و در نهایت او را به دوزخِ موعودش بکشانند؟!

✍️ مریم اشرفی گودرزی
کد مطلب : 319736