توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۵
ذهن بیمار نئولیبرال فائزه هاشمی
از نئولیبرالهای ناخلفی که مبلغ یک نظام منفک از دین و شریعت الهی بر مبنای مطامع نظام سرمایه داری هستند، جز این توقع نداریم که تحریم سپاه و منزوی نمودن آن را جزء آمال دست نیافته ی خود بدانند.
ذهن بیمار نئولیبرال فائزه هاشمی
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز فائزه هاشمی اخیرا گفته است: فعالیت‌های سپاه به ضرر کشور است، تنها راه بازگشت سپاه به پادگان‌ها این است که در لیست تحریم‌ها باقی بماند!

♦️پی نوشت:
از نئولیبرالهای ناخلفی که مبلغ یک نظام منفک از دین و شریعت الهی بر مبنای مطامع نظام سرمایه داری هستند، جز این توقع نداریم که تحریم سپاه و منزوی نمودن آن را جزء آمال دست نیافته ی خود بدانند.

مهم این است که بدانیم، ماهیت سپاه بر مبنای دفاع از تمامیت نظام جمهوری اسلامی است و تصور به حاشیه راندن آن تنها در ذهنهای بیماری می‌گنجد که مغموم از تصور حرکت کشتی انقلاب به سمت اهداف متعالی آن به واسطه ی تلاش و مجاهدت ارگانها و نهادهای وارسته و غیروابسته به امپریالیسم جهانی در تفکر و عمل و موجودیت، هستند.

و حال، توقع ما از دولتی که بر مبنای شعارهای تفکر انقلابی، شکل گرفته این است که ارکان و اجزاء حکمرانی را از حضور عناصر طفیلی این تفکر مسموم، و رخنه و نفوذ ایده ها و عملکردهای ویرانگرشان، پاکیزه ساخته و مصونیت بخشند و نیز در حمایت از متفکران و نخبگان انقلابی با بکارگیری رهنمودهایشان در عملکردها، نهایت جد و کوشش را داشته باشند.

🖌مریم اشرفی گودرزی
کد مطلب : 310486