پيوندها
 
 
 
 
 
 
بهداشتی پزشکی
# #
 
 
 
 
به نظر شما سر منشاء بداخلاقی های اخیر ملت می تواند وعده های خلاف واقع رئیس جمهور باشد؟
بلی
خیر