سلمونی!

کیهان , 12 مرداد 1399 ساعت 1:41

گفتم: یارو عکس خودش را توی آیینه دید و با تعجب گفت؛ قیافه این یارو خیلی برایم آشناست! نمی‌دونم کجا دیدمش، بعد از چند دقیقه گفت؛ آهان فهمیدم، هفته قبل که رفته بودم سلمونی روبروم نشسته بود!


به گزارش عصر امروز روزنامه کیهان در ستون (گفت و شنود) نوشت:

گفت: تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای که بزک آمریکا و برجام را برای خودشان از نان شب واجب‌تر می‌دانند، این روزها بدجوری به توافق ایران و چین بند کرده و هر روز علیه آن یادداشت و گزارش می‌نویسند!

گفتم: ولی کمترین نتیجه این توافق دور زدن تحریم‌ها و رونق تجارت آزاد است و به همین علت جیغ آمریکا را به آسمان بلند کرده است.

گفت: کاش این روزنامه‌ها فقط به این سؤال جواب می‌دادند که نظر آنها درباره توافق ایران و چین با نظر رسماً اعلام شده آمریکا و اسرائیل و انگلیس چه فرقی دارد؟! انگار یک روح در دو بدن هستند!

گفتم: یارو عکس خودش را توی آیینه دید و با تعجب گفت؛ قیافه این یارو خیلی برایم آشناست! نمی‌دونم کجا دیدمش، بعد از چند دقیقه گفت؛ آهان فهمیدم، هفته قبل که رفته بودم سلمونی روبروم نشسته بود!


کد مطلب: 285718

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcizwarvt1avy2.cbct.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir