توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۹
شورای شهر تهران بجز اموات مطرود با زندگان کاری ندارد؟!
آقایان شورای شهر امروز شما نشان دادید که جمعتان اصولا اعتقادی به ارکان نظام اسلامی که امروز نان خور آن هم هستید ندارید!؟
شورای شهر تهران بجز اموات مطرود با زندگان کاری ندارد؟!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز وقتی شورای شهر تهران توسط اصلاح طلبان در روندی مردم سالارانه قبضه شد و تاریخ معاصر انقلاب در اوایل دهه 80 یکبار دیگر در دهه 90 تکرار شد بازهم نگرانی ها در میان مردم و منتقدان جوانه زده و سایه های تردید در موفقیت این جریان که همانند دوران قبل قوه مجریه و مقننه را هم در اختیار گرفته بود بوجود آمد. اصلاح طلبان در سوابق سیاسی و اجرایی خود نشان داده بودند که بیش از آنکه بفکر روند کلی کشور و خدمات رسانی به مردم باشند، منافع جریانی و سیاسی همفکران خود را چه در عالم زندگان و چه در عالم اموات ارجحیت خاصی می دهند.

در خبرها آمده بود که بعد از دوسال که شورای شهر در اولین فتح الفتوح خیابانی خود خیابانی را بنام مصدق (شما بخوانید مصدق السلطنه) اینبار هم برای دومین بار توانست در میان انبوه! بیکاریها و فقدان عملکردهای قابل توجه خود خیابانی را با موفقیت بنام بازرگان نخست وزیردولت موقت مصوب و تصویب کند.

آقایان شورای شهر به کجا چنین شتابان می روید اما بدانید که:

1- مدت عمر دولت مستعجل شما در حال خاتمه است پس اینکار بویی جز کارهای انتخاباتی برای دوره بعد و جذب آرای خاکستری و تالیف قلوب ضد انقلاب و براندازان انقلاب اسلامی ندارد.

2- قطع و مسلم شورای بعد اگر از جریان شما باشد میراثتان برجا خواهد ماند اما اگر رویه دوران ابتدایی دهه 80 دوباره سرلوحه انتخاباتی مردم قرار گیرد هم خود و هم میراثتان به بایگانی تاریخ شورای شهر که زیاد هم روشن و سفید نیست سپرده خواهد شد.

3- شما ظاهرا مانند اسلاف خود امام خمینی (ره) را به موزه تاریخ فرستاده اید و سخنان ایشان را هم کاربردی در حد همان دهه60 و 70 می دانید زیرا بخوبی واقفید که ایشان در باره مصدق و مهدی بازرگان و نهضت آزادی چه مواضعی داشتند و بکارگیری جریان نهضت آزادی در ارکان جمهوری اسلامی را تا ابد ممنوع کرده اند اما امروز شما با اینکار خود نشان دادید که جمعتان اصولا اعتقادی به ارکان نظام اسلامی که امروز نان خور آن هم هستید ندارید و این هم از طنزهای تلخ ساختار سیاسی کشور ماست که مدعیان رفتارهای اپوزیسیونی در کشور و رفقای گرمابه و گلستان برخی از سیاسیون با خارج نشینان از مناصب دولتی و بیت المال انقلاب اسلامی و مردم گذران زندگی هم می کنند . پارادوکسی که هیچوقت هم جوابی برای آن نداشته و ندارند.

در نتیجه گیری اضافه می گردد که تا به امروز نسخه درمانی شورای شهر تهران بیشتر شوک درمانی برای زندگان (طرح ترافیک/ تغییر و حذف نام شهیدان از تابلو معابر شهری) و در مرحله دوم چالش با شهیدان و اموات بهشت زهرا(س) بوده است (جشن تولد بهشت زهرا و...) بوده است و اگر نبود فعالیت های نیمه تمام مدیریت سابق شهر تهران اصولا درخواست رزومه عملکردی از این شورا و شهرداری بی معنا جلوه می کرد.

رضا احمد زاده
کد مطلب : 286188
به نظر شما دولت با گرانفروشی مبارزه می کند یا خود به آن دامن می زند؟
الف- مبارزه می کند
ب- به آن دامن می زند