توصيه به ديگران
۰
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۹
طولانی ‌ترین خسوف قرن ۲۱
ماه گرفتگی جمعه شب یکی از خاص‌ ترین رویداد‌های نجومی سال‌های اخیر است و همزمان با این ماه ‌گرفتگی می‌توان مریخ را از نزدیک ‌ترین فاصله مشاهده کرد
طولانی ‌ترین خسوف قرن ۲۱
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز در طولانی ‌ترین خسوف قرن ۲۱، ماه از مرکز سایه زمین گذشت و در کل جهان یعنی قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، استرالیا و بخش‌های جنوبی آمریکا قابل مشاهده بود.

طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21 - اصفهان
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
طولانی ‌ترین خسوف قرن 21- تهران
کد مطلب : 240304