توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۸
اژه‌ای: مفسدان اقتصادی با قاطعیت محاکمه می‌شوند
معاون اول قوه قضائیه گفت: دشمن مسائل اقتصادی ما را هدف قرار گرفته است؛ باید کمک کنیم که زمینه رونق اقتصادی ایجاد شود و در این زمینه دستگاه قضائی با مجرمان اقتصادی به سرعت و قاطعیت برخورد می‌کند.
اژه‌ای: مفسدان اقتصادی با قاطعیت محاکمه می‌شوند