توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۲
برنامه کامل مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ۱۲ فوریه تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۸( ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۷) برگزار می شود.
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز، قرعه کشی مرحله گروهی رقابت های فصل ۲۰۱۸ لیگ قهرمانان آسیا ساعاتی پیش در کوالالامپور مالزی برگزار شد و نمایندگان کشورمان در این رقابت ها حریفانشان را شناختند.

برنامه بازی های تیم ها لیگ قهرمانان آسیا :

 
گروه اول

 
۱۲ فوریه ۲۰۱۸(۲۳ بهمن ۱۳۹۶)

 
الجزیره امارات- برنده پلی آف الغرافه قطر- پاختاکور ازبکستان 

تراکتورسازی ایران- الاهلی عربستان

 
۱۹ فوریه ۲۰۱۸(۳۰ بهمن ۱۳۹۶)

 
برنده پلی آف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان- تراکتورسازی تبریز 

الاهلی عربستان- الجزیره امارات

 
۵ مارس ۲۰۱۸(۱۴ اسفند ۱۳۹۶)

 
برنده پلی آف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان- الاهلی عربستان

الجزیره امارات- تراکتورسازی ایران

 
۱۳ مارس ۲۰۱۸(۲۲ اسفند ۱۳۹۶)

 
تراکتورسازی ایران- الجزیره امارات

الاهلی عربستان- برنده پلی آف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان

 
۳ آوریل ۲۰۱۸(۱۴ فروردین ۱۳۹۷)

 
برنده پلی آف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان- الجزیره امارات 

الاهلی عربستان- تراکتورسازی ایران

 
۱۷ آوریل ۲۰۱۸(۲۸ فروردین ۱۳۹۷)

 
تراکتورسازی ایران- برنده پلی آف الغرافه قطر و پاختاکور

الجزیره امارات- الاهلی عربستان

 
گروه دوم

 
ذوب آهن اصفهان باید برای قرار گرفتن در این‌گروه ابتدا ۱۰ بهمن در اصفهان به مصاف الزوال هندوستان برود.

 
 ۱۲ فوریه ۲۰۱۸(۲۳ بهمن ۱۳۹۶)

 
الدوحیل قطر- برنده دیدار ذوب آهن ایران و الزوال هندوستان 

لوکوموتیو تاشکند ازبکستان- الوحده امارات

 
 ۱۹ فوریه ۲۰۱۸(۳۰ بهمن ۱۳۹۶)

 
برنده دیدار ذوب آهن ایران و الزوال هندوستان- لوکوموتیو تاشکند ازبکستان 

الوحده امارات- الدوحیل قطر

 
۶ مارس ۲۰۱۸(۱۵ اسفند ۱۳۹۶)

 
برنده دیدار ذوب آهن ایران و الزوال هندوستان- الوحده امارات 

الدوحیل قطر- لوکومتیو ازبکستان

 
۱۲ مارس ۲۰۱۸(۲۱ اسفند ۱۳۹۶)

 
الوحده امارات- برنده دیدار ذوب آهن و الزوال هندوستان 

لوکوموتیو ازبکستان- الدوحیل قطر

 
۳ آوریل ۲۰۱۸(۱۴ فروردین ۱۳۹۷)

 
برنده دیدار ذوب آهن ایران و الزوال هندوستان- الدوحیل قطر 

الوحده امارات- لوکوموتیو ازبکستان

 
۱۷ آوریل ۲۰۱۸(۲۸ فروردین ۱۳۹۷)

 
الدوحیل قطر- الوحده امارات 

لوکوموتیو ازبکستان- برنده دیدار ذوب آهن ایران و الزوال هندوستان

 
 گروه سوم

 
سه شنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۸(۲۴ بهمن ۱۳۹۶)

 
پرسپولیس ایران- برنده الفیصلی اردن و نسف قارشی ازبکستان 

الوصل امارات- السد قطر

 
سه شنبه۲۰ فوریه(۱ اسفند ۱۳۹۶)

 
برنده دیدار الفیصلی اردن و نسف قارشی ازبکستان- الوصل امارات 

السد قطر- پرسپولیس ایران

 
دوشنبه ۵ مارس ۲۰۱۸(۱۴ اسفند۱۳۹۶)

 
برنده پلی آف الفیصلی اردن و نسف قارشی ازبکستان- السد قطر 

پرسپولیس ایران- الوصل امارات

 
سه شنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۸(۲۲اسفند ۱۳۹۶)

 
السد قطر- برنده پلی آف الفیصلی اردن و نسف قارشی ازبکستان 

الوصل امارات- پرسپولیس ایران

 
دوشنبه ۲ آوریل ۲۰۱۸(۱۳ فروردین ۱۳۹۷)

 
برنده پلی آف الفیصلی اردن و نسف قارشی ازبکستان- پرسپولیس ایران 

السد قطر- الوصل امارات

 
دوشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۱۸(۲۷ فروردین ۱۳۹۷)

 
پرسپولیس ایران- السدقطر 

برنده الفیصلی اردن و نسف قارشی- الوصل امارات

 
گروه چهارم

 
سه شنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۸(۲۴ بهمن ۱۳۹۶)

 
الریان قطر- استقلال ایران 

الهلال عربستان- برنده العین امارات و ملکیه بحرین

 
سه شنبه ۲۰ فوریه ۳۰۱۸(۱ اسفند ۱۳۹۶)

 
استقلال ایران- الهلال عربستان 

برنده العین امارات و ملکیه بحرین- الریان قطر

 
سه شنبه ۶ مارس(۱۵ اسفند ۱۳۹۶)

 
برنده العین امارات و ملکیه بحرین- استقلال ایران 

الهلال عربستان- الریان قطر

 
دوشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۸(۲۱ اسفند ۱۳۹۶)

 
استقلال ایران- برنده العین امارات و ملکیه بحرین 

الریان قطر- استقلال ایران

 
دوشنبه۲ آوریل ۲۰۱۸( ۱۳ فروردین ۱۳۹۷)

 
استقلال ایران- الریان قطر 

برنده العین امارات و ملکیه بحرین- الهلال عربستان

 
دوشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۸(۲۷ فروردین ۱۳۹۷)

 
الهلال عربستان- استقلال ایران 

الریان قطر- برنده دیدار العین امارات و ملکیه بحرین
شما کدامیک را در نوسانات شدید ارز مقصر می دانید؟
دولت اصلاح طلب روحانی
طمع مردم