توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۳
سه موضوع مهم در پیش روی ملت
مردم باید برروی انتخاب یک رئیس جمهور قوی و کارآمد و پرتلاش و انقلابی متمرکز شوند. لذا هر چه به انتخابات نزدیکتر می شویم شیطنت و بحران آفرینی افراد داخل دولت و احزاب سیاسی و اپوزسیون بیشتر و علنی تر می شود.
سه موضوع مهم در پیش روی ملت
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز طی دوماه آینده سه موضوع مهم در پیش روی ملت ایران بویژه ریاست جمهوری که مهمترین و اصلی ترین آنها می باشد قرار دارد که بابهره گیری از تجربیات خسارتبار دولت روحانی و جریان غربگرا و نفودی؛ باید با آگاهی و بصیرت و تلاش همه جانبه به تکلیف قانونی و شرعی خود عمل نمائیم:

الویت اول: مردم باید برروی انتخاب یک رئیس جمهور قوی و کارآمد و پرتلاش و انقلابی متمرکز شوند. لذا هر چه به انتخابات نزدیکتر می شویم شیطنت و بحران آفرینی افراد داخل دولت و احزاب سیاسی و اپوزسیون بیشتر و علنی تر می شود. ریاست جمهوری این دوره به مراتب بسیار پراهمیت تر از ادوار گذشته است بلحاط اینکه از نظر داخلی و بین المللی در موقعیت بسیار حساسی قرار داریم.

الویت دوم: انتخاب شوراهای شهر و روستا از جمله شهرهای بزرگ بویژه تهران است که ناکارآمدی اغلب شوراها بویژه تهران کاملا مشهود می باشد و مردم باید در این الویت دوم کشور؛ با نگاه دقیق تری توجه کرده و پای صندوقهای رای بیایند و دلخوریها و کدورتها را کنار بگذارند.

الویت سوم: انتخاب میاندوره ای تعدادی از نمایندگان خبرگان رهبری است که این موضوع هم از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد.

الویت چهارم ؛ انتخاب میاندوره ای تعدادی نماینده برای مجلس یازدهم ازجمله یک نماینده ازتهران می باشد.

آنچه که مهم و حائز اهمیت می باشد مردم ایران طی چهل ودوسال گذشته تا حدود بسیار زیادی افراد و جریانهای سیاسی را شناخته و می توانند با درک مسائل مهم روز؛ انتخاب شایسته و اصلح را به نمایش بگذارند. غفلت؛ لجاجت؛ بی توجهی و سُستی از کسی پذیرفته نیست ضمن اینکه مقام معظم رهبری در اولین روزسال ۱۴۰۰ رهنمودها و چارچوبهای ‌لازم را برای انتخاب اصلح بیان فرموده اند.

۱۶  فروردین  ۱۴۰۰  فرهادنیا
کد مطلب : 296036