توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۶
جبهه حق ؛ جبهه باطل (قسمت اول)
ما یک جبهه حق داریم با تمام مختصاتش؛ و یک جبهه باطل داریم با تمام نفاق و فسادش؛ و جبهه میانی نداریم. و به فرموده مقام معظم رهبری چپ و راست و این حزب و آن حزب نداریم این تقسیم بندیها ساخته دست دشمن هستند ما فقط جبهه انقلابی و ضدانقلابی؛ و خودی و غیر خودی داریم.
جبهه حق ؛ جبهه باطل (قسمت اول)
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز ما یک جبهه حق داریم با تمام مختصاتش؛ و یک جبهه باطل داریم با تمام نفاق و فسادش؛ و جبهه میانی نداریم. و به فرموده مقام معظم رهبری چپ و راست و این حزب و آن حزب نداریم این تقسیم بندیها ساخته دست دشمن هستند ما فقط جبهه انقلابی و ضدانقلابی؛ و خودی و غیر خودی داریم.

در نتیجه؛ بابهره گیری از رهنمودهای امام جامعه می توانیم تفکر و عملکرد خود را مورد ارزیابی قرارداده که در کدام جبهه قرار داشته و با بهره گیری متعبدانه از آموزهای دینی و انقلابی و با استفاده از چراغ عقل و وجدان؛ خود را در مسیر جبهه حق قراردهیم و سریعا غفلتها و لغزشها و گرایشات باطل خود را اصلاح نمائیم و همان توصیه ای که حاج قاسم عزیز در خصوص اطاعت از ولایت فقیه گفته اند را سرلوحه کار و زندگی خود قرارداده تا عاقبت بخیر بشویم.

و این نکته کلیدی که امام خامنه ای طی ۴۲ سال گذشته فقط در مورد حاج قاسم فرمودند که: (باید به این شهید بزرگوار بعنوان یک مکتب نگاه شود نه یک فرد) را مورد توجه و بسیار حائز اهمیت قرار دهیم. بزرگان دینی و سیاسی و انقلابی و شهدای بسیاری داشته ایم که رهبری چنین عبارتی را در شان آنها نفرموده اند و لذا اینجا عقل و بصیرت است که برای درک و فهم و عمق این جمله رهبری به کمک هر انسان باشعور و طالب حقیقت می آید.

حوادث و فتنه های بسیاری طی ۴۲ سال گذشته در کشور به وقوع پیوسته و افراد صاحب نامی هم باعث و بانی و پیاده نظام این حوادث بوده اند که کاملا برای مردم مشخص است .

یک سئوال؟ چرا افرادی که منتسب به دوم خرداد و در جبهه اصلاحات سابقه داشته و با تابلوی اصلاح طلبی در قتلهای زنجیره ای و فتنه ها و فسادها و حقوقهای نجومی و حرامخوری و جاسوسی برای بیگانگان رسوا و افشاء و محاکمه شده اند و اغلب در زندان بوده و یا به خارج از کشور گریخته و پناهنده شده اند؛ بزرگان مدعی اصلاحات برای زدودن دامن خود از این همه ننگ و رسوائی نمی آیند درکمال صداقت و صراحت از اینها برائت جسته و اینها را بعنوان دزدان و سوء استفاده کنندگان از نام اصلاح طلبی به مردم معرفی کنند؟ مثل همان مرجعی که در مقابل طلبه ای که خطا کرده و توسط پلیس دستگیر شده بود ضمن برائت از او؛ خواستار مجازات مضاعف شده و فرموده بودندکه این طلبه خاطی ضمن دزدی مال؛ لباس روحانیت را نیز دزدیده است و باید دو برابر مجازات شود .

ادامه دارد...
۱۱ اسفند  ۹۹ فرهادنیا
کد مطلب : 294605