توصيه به ديگران
۰
شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۴
تلافی سیاسی و بجا آوردن حق رفاقت!
عدم استیضاح بعضی وزراء ناکارآمد و دادن رای اعتماد مجدد به آنها از جمله وزیر صمت برای وزارت کار و آخوندی برای مسکن و حجتی وزیر کشاورزی از خدمات مجلس دهم و شخص لاریجانی به شخص روحانی می باشد که در چندین نوبت هم خیمه شب بازی استیضاح و تائید مجدد وزراء از جمله در پایان سال ۹۶ و امثالهم نمونه بارز آن است.
تلافی سیاسی و بجا آوردن حق رفاقت!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز آقای لاریجانی در زمان ریاست مجلس؛ آنچه که دلش خواست به نفع دولت؛ بویژه شخص رئیس جمهور انجام داد و حالا نوبت روحانی است که برای ۱۴۰۰ در حق علی لاریجانی تلافی سیاسی نماید.   

چند نمونه خدمات لاریجانی به روحانی:

1- به استناد امضاء اولیه برجام در پاویون فرودگاه؛ بعداً با درخواست و فشار روحانی سند برجام با نفوذ و اثر گذاری امثال لاریجانی، ‌مطهری، باهنر و اصولگرایان سنتی ظرف ۲۰ دقیقه در مجلس به تصویب می رسد و روحانی هم بعداً از رئیس مجلس تشکر ویژه می کنند.

‌2- مجلس دهم اکثراًوکیل الدوله بوده و تمام اهداف و سیاستهای روحانی را به تصویب می رساندند. بویژه بودجه سال ۹۶ توسط مجلس دهم یکی از خدمات لاریجانی به دولت روحانی می باشد.

3- بعدا ًاقای روحانی از خجالت آنها درآمده و در مقطعی و پس از پایان مجلس دهم، تعدادی از نمایندگان را برای سفارت و مراکز دولتی بویژه شرکتهای نفتی و هیئت مدیره هابکار گیری می کند.

4- عدم استیضاح بعضی وزراء ناکارآمد و دادن رای اعتماد مجدد به آنها از جمله وزیر صمت برای وزارت کار و آخوندی برای مسکن و حجتی وزیر کشاورزی از خدمات مجلس دهم و شخص لاریجانی به شخص روحانی می باشد که در چندین نوبت هم خیمه شب بازی استیضاح و تائید مجدد وزراء از جمله در پایان سال ۹۶ و امثالهم نمونه بارز آن است.

5- طرح پنج سئوال از رئیس جمهور توسط مجلس دهم و عدم قانع شدن ظاهری نمایندگان مجلس و رها کردن برای استیضاح و عدم کفایت سیاسی روحانی در سال ۹۸ از طریق دستگاه قضا توسط لاریجانی و مطهری از جمله خدمات مجلس به رئیس جمهور می باشد.

6- علیرغم اعلام نامزدهای ضعیف اصلاح طلب ودولتی برای ۱۴۰۰ قطعا گزینه سرآمد و نهائی جریان لیبرالی واصلاح طلبان شخص علی لاریجانی خواهد بود و چاره ای جزاین ندارند بخاطر اینکه ایشان فردی دوگانه سوز است؛ به این معنا که هم حمایت دولتیها و جبهه اصلاحات را دارد و هم اصولگرایان سنتی از لاریجانی حمایت و پشتیبانی خواهند کرد ضمن اینکه حسن روحانی نیز تمام قامت در پی تلافی سیاسی می باشد تا از خجالت علی لاریجانی در بیاید.

البته در خصوص ماموریت یافتن علی لاریجانی توسط مقام معظم رهبری در جهت پیگیری و پیشبرد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مطالب مهمی نهفته که در فرصت مناسب تحلیل و تقدیم خواهد شد.

فروردین ۱۴۰۰ فرهادنیا
کد مطلب : 295902