توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۸
دزد، دزد است چه مالی چه عقیدتی!
این جاروجنجال برای رها سازی یک دزد از زندان هیچ ارزشی ندارد زیرا اگر یک زنی مالی را دزدیده باشد هیچگاه بخاطر فرزندانش از زندان خلاص نمی شود که نرگس محمدی بخاطر دزدیدن اعتقادات مردم بخواهد از زندان خلاص گردد.
دزد، دزد است چه مالی چه عقیدتی!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز یکی از مجرمان امنیتی کشور با جاروجنجال شوهر و شبکهای ضد انقلاب داخلی و خارجی سعی دارد مظلوم نمایی نماید تا از بند محکومیت قضایی خود خلاص گردد.

بنا بر این گزارش تقی رحمانی همسر نرگس محمدی با راه اندازی کمپینی برای رهایی همسر دزدش از زندان دست به دامان فرزندان خردسالش شده است تا بلکه از این راه مفری برای آزادی وی فراهم سازد.

به گزارش خبرنگار ما، وی دربخشی از مطلبش برای این کمپین چنین آورده است که: " انتخاب نرگس فعالیت مدنی در راه احقاق حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران بود. حال سخن این است که آیا این انتخاب زندان دارد که نتیجه اش دوری از فرزندان است. این کمپن به حمایت از حق مادران زندانی برای فعالیت مدنی مادران می پردازد.تا حمایت یا نظر شما چه باشد؟"به گزارش عصر امروز اما این جاروجنجال برای رها سازی یک دزد از زندان هیچ ارزشی ندارد زیرا اگر یک زنی مالی را دزدیده باشد هر چند هم مقدارش کم باشد هیچگاه بخاطر فرزندانش از زندان خلاص نمی شود که نرگس محمدی بخاطر دزدیدن اعتقادات مردم و کالاهبرداری از آنان با دروغهای عقیدتی و سیاسی اش که قطعا گناهش از دزدی مالی بیشتر و خطرناک تر است بخواهد از زندان خلاص گردد.
کد مطلب : 212471