توصيه به ديگران
۰
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۶
اهانت به انقلاب امام بزرگوار ما توسط پسر سید حسن!
در تازه ترین دست گل، فرزند جناب سید حسن با قرار دادن توئیتی، نظام اسلامی را مورد تهمت قرار داده است و معلوم نیست کدام تحجر تا کنون در ایران اسلامی رخ داد یا مورد تایید نظام بوده است که فرزند سید حسن چنین بی محابا نظام را مورد هدف تیر زهر آلود خود قرار داده است و با نظام خبیث و وهابی آل سعود مقایسه کرده است!
اهانت به انقلاب امام بزرگوار ما توسط پسر سید حسن!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز فاصله گرفتن برخی از منصوبان حضرت امام(ره) از آرمانهای انقلاب یکی از معضلاتی است که متاسفانه در سایه غفلت آقای سید حسن خمینی دامن انقلاب و این خاندان جلیل القدر را گرفته است.

بنا بر این گزارش متاسفانه از گفتار و رفتار برخی از کسانی که فقط را بطه نسبی یا سببی به امام بزرگوار ما دارند ولی هیچ بویی از آرمانهای بنیانگذار و معمار انقلاب نبرده اند این روزها فقط رسانه های معاند و ضدانقلاب سود می برند که باید بیشتر مورد توجه جناب سید حسن قرار بگیرد تا این موارد تکرار نشود.

به گزارش خبرنگار ما در تازه ترین دست گل، فرزند جناب سید حسن با قرار دادن توئیتی، نظام اسلامی را مورد تهمت قرار داده است و معلوم نیست کدام تحجر تا کنون در ایران اسلامی رخ داد یا مورد تایید نظام بوده است که فرزند سید حسن چنین بی محابا نظام را مورد هدف تیر زهر آلود خود قرار داده است و با نظام خبیث و وهابی آل سعود مقایسه کرده است!به گزارش عصر امروز، همه معاندان و مخصوصا کسانی که از یک سو به انقلاب خمینی(ره) توهین می‌کنند و دل فرزندان حقیقی‌اش را به درد می‌آورند و از سوی دیگر به جای فامیلی واقعی‌شان که "مصطفوی" است، از پسوند "خمینی" استفاده می کنند! باید بدانند که حق ندارند با آرمانهای بلند امام(ره) این انقلاب که در سایه خون شهدا به دست آمده است بازی نمایند و الا مردم تکلیف خود را با آنها می دانند.
کد مطلب : 217854