توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۵
سبک زندگی دینی اسلامی چاره ساز مشکلات مردم در وضعیت اقتصادی نامطلوب خواهد بود
در جامعه بزرگ جهانی امروز که انسان هر لحظه با گرفتاری های بسیاری مواجه است اگر سبک و سیاق زندگی مشخصی نداشته باشد حتماً با مشکل مواجه خواهد شد، از سوی دیگر پیشرفت های لحظه به لحظه ای که در انواع عرصه های زندگی بشر که در حال رخ دادن هست و تبعیت کورکورانه انسانها از آن موجب سردرگمی و فرو رفتن در باتلاق تجملات هر کسی را با هر میزان درآمدی که داشته باشد با مشکل مواجه خواهد نمود.
سبک زندگی دینی اسلامی چاره ساز مشکلات مردم در وضعیت اقتصادی نامطلوب خواهد بود
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز مشکلات و حوادث های رخ داده اخیر در دی ماه سال 96 که در چندین نقطه از کشورمان و ایجاد نارضایتی مردم از وضعیت زندگی و مشکلات فراوان همچون بیکاری و گرانی که با آن روبرو شده اند و ناآرامی ها و اغتشاشات فرصت طلبان که آرزوی نابودی میهن اسلامی ایران را در دل دارند و کاری با مشکلات ملت ندارند و از آن سوی مرزها خط می گیرند موجب شد تا یکی از راه کارهای مهم در زمان مواجهه با این مشکلات که امکان دارد همه مردم گرفتار این چین مشکلاتی شود را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

در جامعه بزرگ جهانی امروز که انسان هر لحظه با گرفتاری های بسیاری مواجه است اگر سبک و سیاق زندگی مشخصی نداشته باشد حتماً با مشکل مواجه خواهد شد، از سوی دیگر پیشرفت های لحظه به لحظه ای که در انواع عرصه های زندگی بشر که در حال رخ دادن هست و تبعیت کورکورانه انسانها از آن موجب سردرگمی و فرو رفتن در باتلاق تجملات هر کسی را با هر میزان درآمدی که داشته باشد با مشکل مواجه خواهد نمود.

اقتصاد يکي از اساسي ترين حوزه ها، در سبک زندگي اسلامي به شمار مي آيد، زيرا از سويي تحقق و پيشرفت همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگي و ايجاد تمدن نوين اسلامي حاصل مي گردد و از سوي ديگر سعادت دنيوي و اخروي فرد و جامعه را به دنبال دارد.

بررسي ها نشان مي دهد اعتدال و ميانه روي، مديريت امور اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف، از مهمترين شاخص هاي اقتصاد مقاومتي در سبک زندگي اسلامي، از منظر منابع اسلامي است، با این وصف مردم در کشور ما هم چندیست