توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۲۷
شباهت‌های کودتای ۲۸ مرداد و اغتشاشات اخیر
رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر گفت: در جنگ نرم دشمن علیه ملی شدن صنعت نفت شاهد اقداماتی نظیر بی اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولین، پراکندن بذر یاس در جامعه برنامه‌ها و آینده نهضت از طریق مطبوعات و تریبون‌هایی که به افکار عمومی دسترسی داشتند بودیم.
شباهت‌های کودتای ۲۸ مرداد و اغتشاشات اخیر
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز بین اغتشاشات و اتفاقات اخیر و برخی اتفاقات نظیر کودتای 28 مرداد 1332 مشابهتی وجود دارد که بران شدیم با موسی حقانی رئیس موسسه مطالعات و تاریخ حقای درمیان بگذاریم امید است این مصاحبه در راستای روشنگری مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد.
 
سوال: آیا بین اغتشاشات و اتفاقات اخیر و برخی اتفاقات نظیر کودتای 28 مرداد 1332 مشابهتی وجود دارد؟
 
اتفاقاتی که در چند روز اخیر شاهد آن بودیم با توجه به حمایت و مشارکت صریح دشمنان ایران در این ماجراها تشابه فراوانی با عملیات جنگ نرم آمریکا و انگلیس در براندازی نهضت ملی شدن نفت و دولت دکترمصدق داشت.
 
در جنگ نرم دشمن علیه ملی شدن صنعت نفت شاهد اقداماتی نظیر بی اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولین، پراکندن بذر نا امیدی و یاس در جامعه، سیاه نمایی نسبت به اقدامات، برنامه‌ها و آینده نهضت از طریق مطبوعات و تریبون‌هایی که به افکار عمومی دسترسی داشتند و نیز ایجاد و تشدید اختلاف در بین دست اندرکاران نهضت و دولت بودیم.
 
این اقدامات در پی محاصره دریایی ایران و ممانعت از فروش نفت و تهدید نظامی و تشدید مشکلات اقتصادی در کنار تنش‌های سیاسی بین مسئولین و احزاب و...توانست تاثیر سوء خود را بر جامعه ایرانی بگذارد و نهایتا دشمن با بسیج اراذل و فواحش و برخی فعالان سیاسی  همسو با خود در روز 28 مرداد 1332 میوه اقدامات شوم خود را به راحتی بچیند و نهضت بزرگ ضداستعماری ملی شدن نفت را با شکست و ناکامی مواجه نماید.
 
دانستن نحوء اقدام دشمن و مکانیزم عملیات جنگ نرم آنان و نقش آفرینی آگاهانه و ناآگاهانه برخی از شخصیت‌ها و احزاب و مطبوعات و...به ما کمک می کند که از تکرار آن اتفاقات تلخ و بازی خوردن از دشمن جلوگیری نمائیم.
 
در این بررسی وروشنگری‌ها باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که دشمن چگونه با سیاه‌ نمایی مردم را از نظام و مسئولین دور و آنها را نسبت به ادامه مسیر انقلاب بی انگیزه یابی تفاوت می کند؟ چگونه قوای اداره کننده کشور را با پخش شایعات بی‌اعتبار و مردم را نسبت به نظام اسلامی بی‌اعتماد می‌کند؟
 
برخی رسانه‌ها نظیر مطبوعات، فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای چه نقشی دراجرای  برنامه های دشمن ایفامی کنند.؟و از همه مهمتر مسئولین در برابرچنین تحرکاتی چه عکس العملی نشان داده و چگونه باید برخورد کنند؟ بامرور اتفاقات 38 سال گذشته شاهد توطئه عظیم دشمن علیه ملت،کشور، انقلاب اسلامی و اسلام هستیم.
 
تحمیل جنگ، شورش های داخلی و ترور مسئولین و مردم، تحریم گسترده اقتصادی و تحمیل مشکلات معیشتی و تکنولوژیک به کشور و مردم ایران، بهره برداری ازنهادهای بین المللی سیاسی و اقتصادی علیه انقلاب اسلامی و هر از چندگاه محک زدن ظرفیت های کشور با راه اندازی یاتشویق شورش های کور بخشی از اقدامات سخت دشمن بر علیه مردم انقلابی و عموم ایرانیان است.
 
در این بین جنگ نرم گسترده و پیچیده دشمن به صورت شبانه روزی وحدت جامعه ایرانی را با انگشت گذاشتن بر برخی سوء مدیریت ها و اشکالاتی که بطور طبیعی بواسطه فشارهای گسترده دشمن و یا اقدامات رژیم های وابسته سابق برجا مانده مورد تهاجم قرارداده و با پخش گسترده شایعات پروژه بی اعتمادسازی نسبت به مسئولین را در بین آحاد جامعه ،ناکارآمد جلوه دادن ارکان نظام در حل مشکلات و فراتر از آن زیرسوال بردن چرایی وقوع انقلاب، ایجاد تنش در بین مسئولین و سلب امنیت عمومی را دنبال می کند.
 
در چنین فضای غبارآلودی است که سوء استفاده دشمن از برخی مشکلات و اظهارات مسئولین سابق و فعلی در کنار سازماندهی اراذل و اوباش و استفاده از عناصری که دارای انگیزه سیاسی علیه نظام بوده یا گروهک‌های محارب که در کشتار مردم کشور سابقه دارند،و نیز فریب‌خوردگان و برخی افرادکه مشکلات معیشتی و اشتغال و...آنان را آزارمی دهد با اتحاد و صحنه گردانی آمریکای جنایتکار،صهیونیسم بین الملل، وهابیسم خون آشام، بیوه پلاسیده شاه سابق،(که به همراه فرزند عیاش خود هنوز از محل ثروت غارت شده از بیت المال مردم ایران ارتزاق و خوشگذرانی می کند) بیوه خون ریز مسعودرجوی و...به منظورنابودی ایران و اسلام بزعم خود بار دیگر وارد فاز نهایی توطئه های خود یعنی ایجاد شورش و درگیری در کشورمی شوند.
 
دراین بین افراد احساساتی و آسیب دیدگان از مسائل معیشتی هم در صورت عدم هوشیاری ملعبه کسانی می شوند که یامسبب بخش عمده ای ازگرفتاری های آنانند و اساسا محرومین و آسیب دیدگان محلی ا زاعراب در اندیشه و رفتارهای آنان نداشته و ندارند.
 
ایجاد و تشدید اختلاف بین مسئولین ترفند دیگردشمن بود که درملی شدن نفت لطمه اساسی به نهضت مردم ایران زد.این تجربه نشان می دهدمسئولین دراظهارات واقدامات خودبایدرعایت این جنبه راکه به اختلافات دامن نزنندرعایت کنند.
 
ایجاد اغتشاش، نا آرامی، ترور و شهیدسازی بخش دیگری از اقدامات اغتشاشگران بود که نظیرآن را در جریانات منجربه کودتای 28 مرداد مشاهده و تجربه کردیم.
 
حربه استفاده از اغتشاش با بهره‌برداری از اراذل و اوباش در اتفاقات مختلف بویژه 9 اسفند 1331، فراهم شد.
 
شاه برای شکست دولت مصدق قصد داشت از راه زمینی از ایران خارج شود و در شهرستان‌ها هماهنگ شده بود عده‌ای از اراذل و اوباش در حمایت از شاه در کشور اغتشاش ایجاد کنند و به این وسیله دولت دکتر مصدق را ساقط کنند و عملاً نهضت ملی شدن صنعت نفت را شکست دهند.
 
آیت الله کاشانی در چنین شرایطی ضمن مخالفت با خروج شاه از ایران این توطئه بزرگ راخنثی کرد اما عوامل دربار در تهران نظیر شعبان بی مخ با ریختن به خیابان ها بخشی از اقداماتی که قرار بود در سراسر کشور اجراشود را به نمایش گذاشت.
 
 گزارش‌های خوبی از بسیج اراذل و اوباش در 28 مرداد که به طور کامل سازماندهی شده بودند به خصوص در تهران و دست به آشوب و غارتگری زدند وجود دارد.
 
در همین اتفاقات اخیر که در کشورمان پیش آمده است، چند نکته را می‌بینیم، نخست اینکه به‌طور مشخص افراد گروهکی و محارب که طیف‌های مختلفی دارند، از سرکرده منافقین بگیرید که فرمان آتش‌افروزی می‌دهد تا شبکه‌های وهابی و داعشی که هر کدام از آنها مترصدراه انداختن جنگ و کشتار درکشور هستند.
 
در کنار اراذل و افراد هنجارشکن قرارگرفته و با تحریک آنان به تخریب وآتش زدن پرچم و قرآن و قتل نفوس و تسخیر مراکز انتظامی و... وارد صحنه می شوند.
 
حضور لیدرهایی که ازهفته ها قبل برای آتش افروزی آماده شده بودند وبه صورت گردشی در شهرستان های کوچک حضور پیدا می کردند در کنارحجم گسترده دروغ پراکنی آمدنیوز و شبکه های وهابی،صهیونیستی،امپریالیستی،شیطان پرستی حکایت ازصحنه گردانی آنان درپوشش معترضین معیشتی باسوء استفاده ازجوانان احساساتی که از ترفندها و کید دشمن اطلاع ندارند.
 
در تحلیل اغتشاشات اخیر البته باید افراد فریب‌خورده و احساساتی که تحت تاثیر شبکه های اجتماعی و شایعه پراکنی دشمن بودند نیز مورد توجه و واکاوی قرار بگیرند.
 
خیلی از فریب‌خوردگان با روشنگری و ارائه اطلاعات صحیح به آنها از رفتار خود پشیمان می‌شوند. به این ترتیب و با توسعه روشنگری ها زمینه‌های جذب این افراد به جریانات معارض از بین می‌رود.
 
برخی احساساتی وارد قضیه می‌شوند. برخی‌ها نیز دغدغه معیشتی دارند که همه این عوامل باید بررسی و مورد واکاوی قرار گیرد.
 
در ماههای منتهی به کودتای 28 مرداد شاهد تشدید نا امنی در کشور با انجام ترورهای کور و در مواقعی هدفمند نظیر ترور رئیس شهربانی دولت مصدق بنام افشارطوس بودیم.آتش زbsp;
 
* در مورد آرزوی قدرت‌های جهانی در مورد تجزیه ایران توضیح بیشتری بدهید
 
غربی ها به خصوص انگلیسی‌ها از ابتدای 1800 میلادی که به طمع گرفتن هندوستان به این منطقه وارد شده و در همسایگی ما قرار گرفت، تز عقب نگه داشتن و نابودی ایران را مطرح کردند، آنها چون می خواستندومی‌خواهند در این منطقه حضور داشته باشند، ودست به غارت گسترده منابع و منافع این منطقه بزنند، وجود ایران قدرتمند را مانع اصلی تحقق اهداف خود می دانستند. انگلستان همیشه از ایران به عنوان سپری برای دفع تهاجم علیه هند استفاده می‌کرد، مضافااینکه از قدرتمندشدن  ایران نیزمی‌ترسید و واهمه داشت ایران دوباره قدرت بگیرد، به عنوان قدرتی که تعلق به  این منطقه دارد و دارای نفوذ معنوی در منطقه است، ایران قبل از اشغال هند توسط انگلیسی‌ها، نفوذ معنوی بسیاری در منطقه وهندداشت و این نفوذ  معنوی می‌توانست دردسر زیادی برای انگلیسی‌ها ایجاد کند.
 
به همین دلیل وقتی استعمار انگلیس وارد هند می‌شود، یکی از اقداماتی که انجام می‌دهد، فارسی‌زدایی در هندوستان است. همچنین ایران ظرفیت تاریخی وسرزمینی بسیاری داشت آن موقع، قفقاز، هرات، بحرین جزو ایران بود و ایران به عنوان کشوری بزرگ در منطقه حضور داشت ولو اینکه توانمندی‌هایش به صورت بالفعل کاهش پیدا کرد ولی این خطر همیشه وجود داشت که این توانایی‌ها بالفعل شود. واین می توانست منافع استکبارراباچالش جدی مواجه نمای چنان که امروزباحضورایران قدرتمنددرمنطقه این اتفاق رخ داده است اخیرا یکی از اسایتد دانشگاه کانادا میگفت:« اگر انقلاب اسلامی نبود فلسطین تاکنون نابود شده بود».
 
بله انقلاب اسلامی نقشه استکبار جهانی، ارتجاع عرب nع توادهدین‌الملل را 38 سال پیش به هم زد، اگر انقلاب نمی‌شد، قرارداد کمپ دیوید بسته شده بود nطرح 8 ماده‌ای آل سعود از سوی مرتجعین منطقه بانام طرح 8ماده ای فهدمورد پذیرش قرار گرفته بود nاجرای این طرح کل کشورهای عربی و اسلامی را به دامان ع توادهدمی‌کشاند.
 
انقلاب اسلامی این بساط را برهم زد، وضع را به جایی رساند که اسرائیل در سرزمین اشغالی هم احساس امد٪ نمی‌کند و کاری کرد که توطئه بیگانگان برای نابودی جبهه مقاومت کاملاَ شکست خورد. خیلی جالب است در اوج پیروزی منطقه‌ای ایران، دشمن عوامل خود را در داخل با اشاره به برخی کاستی‌ها و سوء مدیرد٪‌ها به صحنه می‌کشاند و مانندگذشته سربزنگاه‌هایی که با استعمار درگیر می‌شویم برای ما دردسرهای این چنینی در داخل کشور تولید می‌کند.
 
استکبار جهانی ایران بزرگ و قدرتمند را در این منطقه تحمل نمی‌کند و با تحمیل جنگ دردوران قاجاربخش های  بزرگی از سرزمین ما را جدا کردند و به این امر بسنده نکردند و در سال 1907، ایران را به سه بخش تقسیم کردند.
 
در سال 1915 ایران را به دو قسمت تقسیم کردند. قسمت میانی یعنی ازقزوین تاساوه را نیزین خود تقسیم کردند. در سال 1919 میلادی یک طرف این کشاکش استعماری که روسیه تزاری بود از صحنه کنار رفت، انگلیسی‌ها طرح مستعمره کردن ایران را پیش بردند.
 
در جرد٧ن جنگ جهانی دوم در1323 شمسی شوروی سابق و انگلیس پیرامون اجرای قرارداد 1907 برای تجزیه ایران گفت‌وگو،تفاهم و تلاش کردند. برای این کار قصد داشتندتوسط شوروی آذربایجان و کردستان را از ایران جدا تا بعدازآن تجزیه فارس و خوزستان و جنوب ایران توسط انگلیسی‌ها کلید زده ‌شود. اینها اساساً ایران قدرتمند را تحمل نمی‌کنند و در حال حاضر نیزیران را هدف قرار داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه ایران اسلامی را سربلند کرده است، انقلاب اسلامی و اسلام است.
 
شما می‌بینید برخی منحرفین و فرد٨‌خوردگان و گروهکی‌ها شعارهای ضد اسلامی و ضد انقلابی سر می‌دهند.همان طورکه عرض کردم باید این تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم، روشنگری شود که اغتشاشگران چه کسانی هستند؟. چه پیوندی با بیگانه و آل سعود دارند. دشمد آل سعود با ایران و ایراند ثابت شده است. نقش وسهم آنها مشخص شود. این دشمد سالهاست ادامه دارددر ترور دانشمندان هسته‌ای پای سرویس‌‌های امد٪د آل سعود و آل یهود به چشم می‌خورد.
 
آل سعود حامی اصلی صدام در جنگ تحمیلی علیه  ایران بود. در حال حاضر هم به خد٧ل خودقصد دارد جنگ را به داخل مرزهای ایران بکشاند که خد٧ل خام و باطلی است. باید اغتشاشات اخیر را تبدیل به صحنه روشنگری برای مردم کنیم که نسبت به سیاست استکبار جهانی روشن شوند.
 
* حمایت نخبگانی در اغتشاشات اخیر وجود ندارد؟
 
حمایت صریح و آشکار این طیف دیده نشد لیکن رفتارهای برخی نخبگان، مسئولان و رسانه‌ها در فراهم کردن زمینه موثر بوده است و می‌تواند به بخش ه که رن که دشمم ازدار؆ څیj;کند برای ٫د٧لعٯره کردهمسس؄ه سیامی ومی ت٬ع ا به غ غ٪ه هد و ٴ کشات اقتصاای مردو بزر نمانی در خصو؈ ٴ کشات، می ت٬ع ؇ و در مووقای ن ؇ وهمخور زستآوردهای بزرگظ اٌقدجا مجالبخیشکااشٌامی در خصو؈ ٴ کشاد و ٹضکشات اقصادی و اجتماعی، بالا بردن سطح توقعات مردم ، تطهیر آشکار رژیم سابق و دیکتاتوری نظیر رضاخان بخشی از اقدامات برخی از نخبگان است که در نهایت منجر به سوء استفاده دشمن می شود.
 
همان طورکه عرض کردم دشمن کمر به نابودی و تجزیه ایران بسته و آوای شوم آنان درخارج و حتی داخل شنیده می شود.
 
بنابراین در رفتارها و اظهارات خود نباید گزک به دست دشمن بدهیم. مسئله دیگر این است که در زمین دشمن بازی نکنیم، اگر انتقادی داریم با پیگیری قانونی به سرانجام برسانیم. از سیاه نمایی بپرهیزیم،به شایعات دشمن دامن نزنیم. با تزریق امیدبه جامعه زمینه حرکت های گسترده را برای غلبه برمشکلات برداریم و البته برخی از جریانات در کشور هم تکلیفشان باید مشخص شود منظور جریان انحرفی و کسانی است که در دامن زدن به اغتشاشات و بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولان در ماه‌های اخیر تحرکات گسترده ای را آغازکرده بودند. 
 
اقدامات آنها در وقایع اخیر بی‌تأثیر نبوده است، این افراد ویدئوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و صراحتا بحث سقوط و براندازی ارکان نظام را مطرح می‌کنند، آنها که خودشان در کشور مدت‌ها متصدی امور بوده‌اند و باید پاسخگوی اقدامات در دوران تصدی خود باشند الان کل نظام را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌کنند.
کد مطلب : 226693