توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۹
جریان شناسی سیاسی
ما دو جریان انقلابی و ضد انقلابی در کشور داریم و جریان سوم هم غیر انقلابی هست ماهیت دو جریان اول از تیتر آن مشخص است، اماجریان سوم (غیرانقلابی) نقش و حکم خاکستری را داشته و هر کجا که منافع سیاسی و اقتصادی آنها و گروهشان با نظام تعارض پیدا کند به یکی از دو جریان انقلابی و ضدانقلابی، متصل و سوار بر موج می شوند.
جریان شناسی سیاسی
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز ما دو جریان انقلابی و ضد انقلابی در کشور داریم و جریان سوم هم غیر انقلابی هست ماهیت دو جریان اول از تیتر آن مشخص است، اماجریان سوم (غیرانقلابی) نقش و حکم خاکستری را داشته و هر کجا که منافع سیاسی و اقتصادی آنها و گروهشان با نظام تعارض پیدا کند به یکی از دو جریان انقلابی و ضدانقلابی، متصل و سوار بر موج می شوند.

بعبارتی اینها در برزخ هستند اگرقیامت بشود؛ به آنطرف می روند و اگر صور اسرافیل بدمد، زنده می شوند و به دنیا بر می گردند.

این جماعت، با قرائتهای خاص خود از مفهوم انقلاب و آموزه های دینی، آنچه را که خود می فهمند و باور دارند به جامعه تزریق می کنند و در این چهل سال انقلاب التزام عملی قابل قبولی از خود نشان نداده اند و بفرموده قران کریم عملکرد مذبذب را دارند.

بنابر این؛ اشتباه وخطای راهبردی است، که تحولات و دگرگونیهای ۳۰ سال گذشته بعد از امام راحل را در قواره یک یا چند فرد ببینیم بلکه عدم تشخیص صحیح و اقدام بموقع مردم باعث می شود که از چارچوب و معیار اصلی انتخاب غافل شده و در دام جریانهای سیاسی بیفتند.

برای نمونه؛ درسال ۹۲ شایع کردند که: آقای جلیلی، منظور رهبری؛ و آقای قالیباف کاندیدای سپاه است و لذا یک کینه فرضی هم نسبت رهبری و سپاه ایجاد کردند و با ترسیم اسلام رحمانی تقلبی افکار عمومی را بطرف جریان لیبرالی و سازشکار خود سوق دادند و با یک تیر دونشان زدند:

۱-افراد انقلابی و جهادی راحذف کردند
۲- کاندیدای مورد نظر خود را باچهره حقوقدان وعاقل ومنجی نجات کشور به مردم و افکار عمومی نمایاندند.

در نتیجه: اگر مردم به چارچوبها و معیارهای ارائه شده از سوی رهبری توجه می کردند؛ و روی مصداقها جدال نمی کردند این اتفاق نمی افتاد که امروز شش سال است گرفتار آن هستیم و لذا در تکمیل پروژه سال ۹۲ مجدداً مردم در سال ۹۶ در دام این جریان افتادند و با فریب سایه جنگ و دیوار کشی در خیابانها برای جداسازی رفت و آمد خانمها توسط رقیب و سیب وگلابی باغ برجام مردم را در مسیر از پیش تعیین شده خود هدایت کردند.

ادامه دارد...

فرهادنیا ۴ خرداد ۹۹
کد مطلب : 282736