توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۲
کشف آثار تاریخی مربوط به دوره مادها همدان
در جريان كاوش در ميدان امام خمینی(ره) همدان، تابوت‌های سفالی مربوط به دوره اشکانی، سر از خاک بیرون آورد و ادامه کار به باستان‌شناسان سپرده شد تا کاوش‌ها به شکل منظم ادامه یابد.
کشف آثار تاریخی مربوط به دوره مادها همدان
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز در ادامه كاوش، آثاري مربوط به دوره مادها كشف شده كه می‌تواند زمينه‌ای برای تبديل اين محوطه به سايت ـ موزه باشد.
 
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار تاریخی مربوط به دوره مادها همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کشف آثار مربوط به دوره مادها در همدان
کد مطلب : 223255