توصيه به ديگران
۰
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۰
تحریم ستاد کل نیروهای مسلح، مدافعان انقلاب را برای عمل به سناریوهای خود مصمم‌تر می‌کند
سپاه پاسداران تحریم ستاد کل نیروهای مسلح توسط آمریکا را تحریک آمیز و موجب مصمم تر شدن نیروهای مسلح و مدافع انقلاب برای عملیاتی کردن سناریوهای مورد نظر برای مقابله با شیطان بزرگ و متحدان کاخ‌سفید دانست.
تحریم ستاد کل نیروهای مسلح، مدافعان انقلاب را برای عمل به سناریوهای خود مصمم‌تر می‌کند