توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۱
نحوه مقابله امام صادق(ع) با مخالفان/ امام صادق(ع) رفتار نرمی با ابوحنیفه داشتند