توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۲
هجده صفت انسان زشتکار ناسزاگو در کلام لقمان
انسان زشتکارِ ناسزاگوی بدبخت، اگر سخن بگوید، زبانش او را رسوا می‏‌کند. اگر به او عطا شود، سپاس نمی‌‏گزارد. اگر راز به او بسپاری، به تو خیانت می‏‌کند و اگر برای او رازداری کنی، متّهمت می‏‌کند.
هجده صفت انسان زشتکار ناسزاگو در کلام لقمان
Share/Save/Bookmark
عصر امروز - خزانة الخیال: لقمان حکیم گفت: انسان زشتکارِ ناسزاگوی بدبخت،

 
اگر سخن بگوید، زبانش او را رسوا می‏‌کند

و اگر ساکت شود ، گنگیْ او را رسوا می‏‌سازد

و اگر عمل می‏‌کند بد عمل کند

و اگر کار کند، ضایع می‏‌کند

و اگر بی‏‌نیاز گردد، ناسپاسی می‏‌کند

و اگر فقیر شود، مأیوس می‏‌گردد

و اگر شاد شود، از شدّت شادی، ناسپاس می‏‌گردد

و اگر در خواست نماید، پافشاری می‏‌کند

و اگر از او چیزی خواسته شود، بخل می‏‌ورزد

و اگر بخندد، [چنان قهقهه می‏‌زند که گویی] عَرعَر می‌کند

و اگر مجازات کند ، ستم می‏‌کند

و اگر تشر بزند، درشتی می‏‌نماید

و اگر به یادش آید، خشم می‌‏گیرد و اگر ببخشد ، منّت می‏‌نهد

و اگر به او عطا شود، سپاس نمی‌‏گزارد

و اگر راز به او بسپاری، به تو خیانت می‏‌کند

و اگر برای او رازداری کنی ، متّهمت می‏‌کند

و اگر پایین‏‌تر از تو باشد، از تو عیبجویی می‏‌کند

و اگر کسی به استراحت بپردازد ، او را از آن باز می‏‌دارد.

 
متن حدیث:

 
خزانة الخیال: قالَ لُقمانُ: إنَّ الفاحِشَ البَذِیَّ الشَّقِیَّ إن یُحَدِّث فَضَحَهُ لِسانُهُ ، وإن سَکَتَ فَضَحَهُ العِیُّ ، وإن عَمِلَ أساءَ ، وإن فَعَلَ أضاعَ ، وإنِ استَغنی بَطِرَ ، وإنِ افتَقَرَ قَنِطَ ، وإن فَرِحَ سُرَّ ، وإن سَأَلَ ألحَفَ ، وإن سُئِلَ بَخِلَ ، وإن ضَحِکَ نَهِقَ ، وإن کافَأَ جارَ ، وإن زَجَرَ عَنُفَ ، وإن ذَکَرَ غَضِبَ ، وإن أعطی مَنَّ ، وإن اُعطِیَ لَم یَشکُر ، وإن أسرَرتَ إلَیهِ خانَکَ ، وإن أسَرَّ إلَیکَ اتَّهَمَکَ ، وإن کانَ دونَکَ هَمَزَکَ ، وإن کانَ یَستَریحُ زاجَرَهُ.

 

 
«خزانة الخیال، ص 567»
کد مطلب : 213121