توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۲
نگاهی به دلائل قرارداد وسرمایه گذاری با چین
کشورهای شرقی بویژه چین و روسیه اصرار دارند که ضمن احترام متقابل؛ در ایران سرمایه گذاری نموده و در سطح بالائی مراودات مالی و پیمانهای سیاسی و اقتصادی داشته باشند در حالیکه غربیها با حالت تحقیر به ایران نگاه می کنند.
نگاهی به دلائل قرارداد وسرمایه گذاری با چین
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز بیش از۲۰ سال است که نظررهبری این است که قراردادهای اقتصادی از آمریکا و غرب بطرف کشورهای شرقی سوق پیدا کند و پیمانهای دو یا چند جانبه منعقد گردد که غرب نتواند ایران رادرتنگنای اقتصادی قراردهد که متاسفانه دولتها بویژه دولت روحانی از این راهبرد غفلت وبی توجهی کرده ونگاهشان فقط به آمریکا واروپا بوده است.

متاسفانه این روزها حملات زیادی به این رویکرد؛ بویژه قرارداد باچین از طریق دشمن طراحی، و توسط بعضی اصلاح طلبان و معاندین داخلی؛ پادوئی دشمن را انجام می دهند و با تشبیه قرارداد ترکمانچای؛ یاس و ناامیدی را در مردم پمپاژ می کنند.

لذا باید توجه داشته باشیم که قاعده نه شرقی و نه غربی؛ طبق قانون اساسی؛ به قوت خود باقی و یک اصل خدشه ناپذیر می باشد و لذا قراردادهای اقتصادی و تهاتری؛ یک بحث دیگری است که هیج ربطی به سلطه پذیری و واگذاری سرزمین ندارد.

بطور مثال: دلائل منطقی قرارداد با چین‌:

۱- کشورهای شرقی بویژه چین و روسیه اصرار دارند که ضمن احترام متقابل؛ در ایران سرمایه گذاری نموده و در سطح بالائی مراودات مالی و پیمانهای سیاسی و اقتصادی داشته باشند در حالیکه غربیها با حالت تحقیر به ایران نگاه می کنند.

۲-  قرارداد و سرمایه گذاری چین در ایران بسیار مهم و در حال کارشناسی و مذاکره می باشد که شخص حضرت آقا برروی این موضوع نظر قاطع و مثبت دارند و دولت در حال پیگیری بوده و قرار است دلار را خارج و با ریال و یوان معامله نمایند ضمن اینکه مجلس هم باید تصویب کند.

۳- چین به همراه روسیه طی چند سال گذشته از نظر نظامی و سیاسی در مبارزه با تروریست بویژه در سوریه و عراق در کنار ایران بوده اند. بر عکس کشورهای غربی.

۴- بدلیل این نزدیکی ؛ چند قطعنامه ای که توسط اروپابرعلیه ایران به سازمان ملل ارائه شده بود بوسیله ایندو کشور وِتو وازدستور خارج گردید.

۵- همان کسانیکه در روز قدس سال ۸ ۸ باید شعار مرگ بر اسرائیل می دادند بدستور آمریکا شعار مرگ برچین و روسیه سر می دادند و امروز نیز همانها بعنوان پادو های اسرائیل و آمریکا بر علیه این قرارداد لجن پراکنی می کنند.

۶-برجام اصرار واراده دولت بود اما این قرارداد اراده کل نظام است و با هم نباید مخلوط شود.

۷- سرمایه گذاری و معاملات اقتصادی باشرق؛ ازجمله چین، یکی از بهترین راههای دور زدن تحریمهاست که مبادله پول؛ خارج از سیستم fatf وcft انجام می شود ‌(بعبارتی بصورت نقدی) که این کار یعنی سیلی به آمریکا و اروپا.

۸- اگر ایران بتواند بازار پانصد میلیون نفری اطراف خود و شرق را تسخیر کند؛ از نظر اقتصادی و راهبردی بسیار مهم و برای ایران یک پیروزی بزرگی می باشد.

بنابر این: مواظب فضا سازی و اخبار و تحلیهای دروغ دشمن و خائنین داخلی باشیم وبحث واگذاری قطعا دروغ است.

۲۴ تیر ۹۹  فرهادنیا - ادامه  فردا
کد مطلب : 285014