۱
توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۷
خطر «توافق بسیار بد» در نیویورک
خبرهای متفاوت، مبهم و بعضاً متناقضی از نیویورک به گوش می‌رسد؛ این ابهامات و تناقضات در کنار سوابقی که از مباحث فی‌مابین ایران و اروپا و آمریکا وجود دارد نگرانی‌هایی را تولید کرده است. نگرانی از یک توافق «بسیار بد».