توصيه به ديگران
۰
جمعه ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۶
نگاه مردم به شورای نگهبان
شاید در گذشته ها اغماض یا مصلحت اندیشی و عوامل دیگری دخیل بوده؛ اما در این مقطع مهم داخلی و بین المللی که از حساسیت بسیار بیشتری نسبت به گذشته برخوردار می باشد از شورای محترم نگهبان انتظار می رود که ملاحظات احتمالی را کنار گذاشته و در مقابل هرگونه ابهامی با قاطعیت توقف کرده و با اغماض خود باعث اشتباه مردم در انتخاب فرد اصلح نشود.
نگاه مردم به شورای نگهبان
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز در همه انتخاباتها نگاه مردم به شورای محترم نگهبان است. شورائی که میراث گرانبهای امام راحل و نهادی ارزشمند و مهم و نگهبان قانون اساسی می باشد.

متاسفانه افراد قابل توجهی در ادوار گذشته بعنوان نامزد نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری بویژه حسن روحانی که از فیلتر این شورا گذشته و موفق به اخذ آراء شده اند مورد انتقاد و اعتراض اغلب مردم بوده و هست لذا مِلاک و مجوز انتخاب خود را تائید شورای نگهبان می دانند.

امروز و بعداز چهل سال، متقاعد کردن مردمِ شهر و روستا بویژه نقاط محروم و دور افتاده که شورای نگهبان را فراتر از قانون؛ بلکه اعتقادی و تبعیت و حمایت از او را طبق فتوای امام و رهبری بعنوان یک تکلیف شرعی و قانونی نگاه می کنند، کارِ بسیار سختی است و تایید افراد مسئله دار و دارای ابهام و احیاناً بد سابقه توسط شورای نگهبان؛ برای این دسته از مردم قابل هضم و گذشت نمی باشد.

یکی از سئولات اساسی مردم اینست که آقای روحانی علیرغم اینکه بمدت ۱۶ سال برای تحصیل به انگلیس رفت و آمد داشته و طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم دارای دوتابعیتی استکلهم انگلیس می باشد چگونه توانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور کند ضمن اینکه عملکرد خسارتبار او حداقل در دور اول باوجود افراد نفوذی در دولت؛ بویژه در تیم مذاکره کننده؛ برای آحاد جامعه مشخص و افشاء گردیده بود.

مردم رای دادن به اینگونه افراد را به تائید شورای نگهبان حواله داده و اظهار می دارند که دسترسی آنها به پرونده نامزدها غیر ممکن است و این شورای نگهبان است که به سابقه افراد دسترسی داشته و باید اقدام مناسب انجام دهد.

در هر صورت شاید در گذشته ها اغماض یا مصلحت اندیشی و عوامل دیگری دخیل بوده؛ اما در این مقطع مهم داخلی و بین المللی که از حساسیت بسیار بیشتری نسبت به گذشته برخوردار می باشد از شورای محترم نگهبان انتظار می رود که ملاحظات احتمالی را کنار گذاشته و در مقابل هرگونه ابهامی با قاطعیت توقف کرده و با اغماض خود باعث اشتباه مردم در انتخاب فرد اصلح نشود.

۱۳  فروردین  ۱۴۰۰ فرهادنیا
کد مطلب : 295933