توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۲
دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولویت اصلی علاج ناامنی است/
مطالبات به‌حق مردم لبنان و عراق در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تحقق است