هدفمندی یارانه ها یا حمله گُرگها ؟

24 خرداد 1401 ساعت 17:20

هدفمندی یارانه ها بهانه و مستمسکی شده است که گرگها به زندگی مردم حمله کنند.‌ بنابر این آنچه که مشاهده می شود حمله گرگها صورت گرفته نه هدفمندی یارانه ها.


سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛

✅ قرار براین بود که هدفمندی یارانه ها با آزاد سازی چهار قلم کالا و اصلاح قیمت کالاهای اساسی با پرداخت مبلغ ۳۰۰ و۴۰۰ هزارتومان بعنوان کمک معیشتی، ریل اقتصادی کشور در مسیر اصلاح اصلی خود قرار گرفته و به ثبات برسد.

✅ ازسوئی با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی دست رانتخواران قطع و به مصارف اصلی خود بویژه کمک به خانواده های متوسط و کم درآمد توجه مضاعف بشود.
متاسفانه؛ کالاهایی که هیچ ارتباطی با برجام و خارج ازکشور هم ندارد در این مسابقه گرانی کورس گذاشته و روح و روان و زندگی مردم را دچار دستخوش عجیبی نموده است.
علاوه بر گرانیهای مستمر؛ افزایش اجاره بهاء خانه های استیجاری توسط موجران بیرحم و بصورت هماهنگ در سراسر کشور مستاجرین را در تنگناهای وحشتناکی انداخته است .
از سویی دیگر؛ شرکتها و کارخانه های تولیدی و واسطه ها و دلالها نیز به گرانیها دامن زده و اوضاع را وخیم ترنموده است.

✅ هدفمندی یارانه ها بهانه و مستمسکی شده است که گرگها به زندگی مردم حمله کنند.‌ بنابر این آنچه که مشاهده می شود حمله گرگها صورت گرفته نه هدفمندی یارانه ها.
و عجیب است خیلی از کسانیکه دستشان به دهانشان‌ می رسد بجای کمک و محبت به مردم، درصدد بهره گیری از این فضای سخت اقتصادی می باشند.

دولت آقای رئیسی وارث تدریجی وضع موجود و بی تدبیری دولتهای گذشته است و انصافا در سخت ترین شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته است.

انتظار می رود رئیس جمهور محترم تدبیری بیندیشند و با نظارت و بازرسیهای مستمر و دقیق و قاطع؛ مردم وفادار به دولت و نظام را ازاین مشکلات ونگرانیها نجات دهند.

۲۱  خرداد  ۱۴۰۱  فرهاد نیا


کد مطلب: 312279

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcbz5bf9rhb85p.uiur.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir